Hopp til innhold

Vil skilles etter to års ulykkelig ekteskap

Senterungdommene gir Trygve Slagsvold Vedum drahjelp i drømmen om å skrote storfylket Innlandet. De får støtte av fylkestopp.

Erik Lillebakken, leder i Senterungdommen i Hedmark, sammen med Marit Andrisdotter Kvam, leder i Senterungdommen i Oppland. De to er avbilda da de i oktober 2021 oppfordra fylkespolitikerne i Innlandet om å oppløse fylket.

VIL SKILLES: Erik og Marit er enige om at en skilsmisse vil være det beste for Innlandet.

Foto: privat

Både Troms og Finnmark og Viken kan forsvinne. Den samme skjebnen kan storfylket innlandet få.

– Etter snart to års ulykkelig ekteskap er det endelig dags for å skilles!

Slik starter brevet som de to ungdomspolitikerne Erik Lillebakken og Marit Andrisdotter Kvam har sendt til den politiske ledelsen i Innlandet fylkeskommune.

De to lederne i Senterungdommen i Hedmark og Oppland krever at Innlandet fylkeskommune oppløses og at skilsmisseprosessen starter nå.

– Innlandet er opprettet mot folks vilje. Hele opprettelsen av fylket er udemokratisk, sier Erik Lillebakken.

Setter sin lit til Vedum

Ved inngangen til 2020 forsvant flere gamle fylker fra norgeskartet. Protestene var tidvis store og fortsatt kjempes det for å reversere regionreformen.

I den nye regjeringsplattformen åpner Arbeiderpartiet og Senterpartiet for at sammenslåtte fylker kan oppløses dersom de ønsker det.

Fylkesvaraordfører Aud Hove utenfor fylkeshuset på Hamar

STØTTER UNGDOMMEN: Fylkesvaraordfører i Innlandet Aud Hove (Sp)

Foto: Arne Sørenes / NRK

Den sjansen må Innlandet gripe, mener de to ungdomspolitikerne. De krever at fylkespolitikerne sender en søknad om oppløsning.

Hvis politikerne ikke vil, må de overlate avgjørelsen til innbyggerne, sier Erik.

– Da krever vi at fylkestinget gjennomførere en forpliktende folkeavstemning om saken.

Fristen for å søke om fylkes-oppløsning er satt til 1. juli 2022.

  • Slik feiret ordføreren i Vadsø nyheten om at Troms og Finnmark splittes:

Fylkesvaraordfører med på laget

Etter sammenslåingen ble Innlandet landets nest største fylke.

Her, som andre steder, har motstanden mot storfylket vært stor. Nå blusser debatten opp igjen og Senterungdommene får støtte av fylkesvaraordføreren i Innlandet.

– Senterpartiet i Oppland og Hedmark er tydelige på at vi ønsker å oppløse Innlandet fylkeskommune, sier Aud Hove.

Hvorfor det?

– Fordi vi mener det er for stort. Det er for tungrodd. Og det blir for lang avstand mellom politikerne og de som bor ute i kommunene.

Senterpartiet har flertall i fylkestinget sammen med Arbeiderpartiet. Fylkesordfører Even Aleksander Hagen (Ap) var fra starten av mot sammenslåing, men nå er han usikker på hva som bør skje videre.

Even Aleksander Hagen i et møte på fylkeshuset i Hamar.

USIKKER: Fylkesordfører Even Aleksander Hagen (Ap) er klar for debatt om fremtida til Innlandet men vil ikke konkludere nå.

Foto: Arne Sørenes / NRK

Det er noe partiet må diskutere, sier han. Deretter skal saken opp i fylkestinget i desember.

Han sier åra som sammenslåtte fylker har vært krevende men gode.

– Vi har gjort mye bra. Vi er på sporet og leverer gode tjenester. Og så er det en del diskusjoner som har vært vanskelige, men det handler om at vi har en trang økonomi, sier Hagen.

– Et riktig valg for fremtida

De to ungdomspolitikerne mener derimot Hedmark og Oppland har det best hver for seg.

– Slik det er nå er det lenger avstand til makta, med folkevalgte på fylkestinget som langt fra kjenner hele fylket, sier Erik.

Han sier det vil koste å løse opp fylkene, men mener det vil lønne seg på sikt.

– Om fylket ikke løses opp nå, må det eksempelvis gjøres store investeringer i fylkeshuset på Hamar for å få plass til hele fylkestinget i Innlandet. For hver dag vi venter med å oppløse fylket, vokser kostnadene.

Er dette Senterungdommene på vei baklengs inn i fremtida?

– Nei. Dette er oss på tur inn i fremtida. At vi som er unge står på barrikadene for å gjenopprette noe vi ser på som kjært, viser viktigheten av saken.

  • Vedum vil ha tilbake Hedmark, men har møtt motstand i hjemfylket:

Flere saker fra Innlandet