Vil la kommunene bestemme selv om de skal gjenåpne lensmannskontor

Får Senterpartiet det som de vil, skal kommuner som ønsker det få gjenåpne de nedlagte lensmannskontorene sine.

Trygve Slagsvold Vedum

LYTTE: Trygve Slagsvold Vedum og Senterpartiet mener at man må lytte til kommuner som vil gjenåpne lensmannskontor.

Foto: Marit Kolberg

Det er programkomiteen i Senterpartiet som foreslår dette. De vil at kommuner etter søknad kan få gjenåpne lensmannskontorer som ble nedlagt i forbindelse med politireformen.

Senterpartileder Trygve Magnus Slagsvold Vedum mener det nå er på høy tid at kommunene blir lyttet til.

– Den såkalte nærpolitireformen har ført til tidenes sentralisering av norsk politi. Beredskapen og kunnskapen lokalt har blitt dårligere mange steder, sier han.

Han mener kommunene er sentrale for å snu utviklinga.

– Det er nettopp i samarbeid med kommunene vi kan få til en god lokal forebygging. Ikke slik det har vært med dagens regjering hvor politidirektoratet og regjeringen har tegnet kartet mens kommunene har blitt overkjørt, hevder Senterpartilederen.

– Vi har hørt på de der ute

Den kritikken er ikke Anna Molberg i Innlandet Høyre enig i.

– Da vi gjorde om på lensmannskontor-strukturen var det en stor prosess der alle fikk mulighet til å komme med sine innsigelser. Det ble også gjort endringer i den foreslåtte strukturen som kom fra politidirektoratet. Så vi har jo definitivt hørt på de der ute, sier hun.

Molberg er politisk rådgiver i Høyres justisfraksjon på Stortinget, og kjemper nå om førsteplassen på Høyres stortingsliste i Innlandet. Hun mener at Senterpartiets forslag ikke er riktig vei å gå.

– Vi har jo selvfølgelig ikke gjort dette her for at folk skal få en dårligere polititjeneste. Tvert imot. Vi har gjort det for å tilpasse politiet et helt nytt kriminalitetsbilde, sier hun.

Anna Molberg (H)

PASSER BEDRE: – Vi har modernisert og omorganisert politiet slik at det passer til den kriminaliteten som vi ser nå, sier Anna Molberg i Innlandet Høyre.

Foto: Næringsdepartementet

Hun forteller at kriminaliteten i Norge har endret seg, og at den tradisjonelle vinningskriminaliteten har gått ned, samtidig som at kriminalitet på nett har gått opp.

– Vi har fått mye mer komplisert og organisert kriminalitet på tvers av kommuner og politidistrikt, og da er det viktigere at vi har større politidistrikt, og større fagmiljøer som kan håndtere den nye kriminaliteten bedre, sier Molberg.

Får Ap-støtte

Slagsvold Vedum får imidlertid støtte av fungerende ordfører i Åmot Espen André Kristiansen (Ap).

– Her i Åmot så har vi jo vært heldige og kommet forholdsvis greit ut av det. Men for kommuner som har kommet dårligere ut av det enn oss, så er dette helt klart et forslag som man bør søke å få gjennomslag for, sier han.

Kristiansen mener at det å opprettholde det lokale lensmannskontoret handler om beredskap, tilgjengelighet og at politiet er en synlig del av lokalsamfunnet.