Hopp til innhold

Senterpartiet vil ha organisert jakt på villsvin

– Vi krever at det lages en utryddingsplan, sånn at vi får skutt alle villsvin som er i Norge nå, sier stortingsrepresentant Emilie Enger Mehl.

Emilie Enger Mehl, SP

Stortingsrepresentant for Senterpartiet, Emilie Enger Mehl, sier de krever organisert jakt på villsvin.

Foto: Mette Finborud Børresen

Bakgrunnen for kravet er at villsvinbestanden stadig øker. I dag anslås det at det er 1.000 villsvin i Norge, først og fremst i Østfold og i deler av Hedmark.

Svartelistet

En ny rapport, som Miljødirektoratet og Mattilsynet har fått utarbeidet, viser at villsvinene sprer seg fort og at det kan bli så mange som 40.000, kanskje opp til 100.000 på få år hvis ikke noe blir gjort.

Villsvin

Villsvinbestanden kan øke dramatisk i Norge i årene framover.

Foto: Colourbox.com

– De formerer seg fort og kommer til å spre seg til store deler av Norge. Derfor er det viktig at det iverksettes utryddingstiltak veldig fort, sier Emilie Enger Mehl.

Villsvin er svartelistet og uønsket i Norge i dag, og kan skytes av godkjente jegere når de oppdages. Men Senterpartiet vil ha organisert jakt og en plan for hvordan dyra kan utryddes helt.

– Vi må ha en plan for hvordan vi skal få tatt ut alle svina, så det ikke bare blir vilkårlige uttak når et villsvin blir oppdaget, sier Mehl.

Kan smitte dyr og mennesker

Senterpartiet er svært bekymret for norsk landbruk og mattrygghet hvis villsvinbestanden får lov til å etablere seg og formere seg i stort antall. Da mener de det blir umulig å reversere utviklingen.

Villsvin skote på Østre Toten

– Villsvin er en fare for norsk mattrygghet, sier Emilie Enger Mehl.

Foto: privat

– Villsvinet kan gjøre stor skade på åkre og avlinger, og de er en trussel på grunn av smittefare. De kan bære med seg smitte som kan overføres til både tamsvin og mennesker, sier Emilie Enger Mehl.

Nå vil de legge press på regjeringen og på departementene. Det er Miljødirektoratet og Mattilsynet som har bestilt rapporten som viser utviklingen, så Mehl er fornøyd med at det jobbes med saken.

– Men nå som man har kartlagt hvor stor risiko villsvinet faktisk innebærer, så må man også iverksette tiltak straks, sier Emilie Enger Mehl.

Forskere advarer

Forskerne som står bak villsvinrapporten har allerede slått alarm. I Sverige skytes over 100.000 villsvin i året, men til tross for det øker bestanden dramatisk.

– Det betyr innvandring og stor spredning i Norge, sier Eystein Skjerve, som er faglig leder for villsvinrapporten.

Han frykter store konsekvenser dersom myndighetene ikke går inn for å kontrollere bestanden.

– Villsvin har en voldsom sterk reproduksjon hvis den har tilgang på mat, sier Skjerve.

Les også:

Flere saker fra Innlandet