Gjøvik får senter for cyber-sikkerhet

Dataangrep er en stor trussel i alle deler av samfunnet. I dag ble det klart at Høgskolen i Gjøvik får et nytt, nasjonalt forskningssenter for cyber- og informasjonssikkerhet.

Senter for cyber- og informasjonssikkerhet
Foto: Arne Sørenes/NRK

Dataangrep kan ramme alt fra telefoni til strømforsyning. Det er første gang norske sikkerhetsmyndigheter samarbeider så tett som dette om å møte

Anne Grete Strøm Eriksen, forsvarsminister

Forsvarsminister Anne Grete Strøm Eriksen mener det er viktig å beskytte både sivil og militær infrastruktur.

Foto: Arne Sørenes/NRK

fremtidens trusler.

Forsvarsministeren mener det er viktig å beskytte både sivil og militær infrastruktur.

– Det som er viktig med et slikt senter, er å samle ressursene og samarbeide, forske og bli bedre på IKT-sikkerhet i samfunnet, sier Anne Grete Strøm Eriksen.

Høgskolen i Hedmark får et nytt og nasjonalt senter for cyber- og informasjonssikkerhet. Det gir 10 nye professorater og flere forskerstillinger til Gjøvik. Senteret skal jobbe med datasikkerhet i hele det norske samfunnet.

Cyber- og sikkerhetssenter til Gjøvik

10 professorater til Gjøvik

Senteret for cyber- og informasjonssikkerhet på Gjøvik får 10 nye professorater og noen forskerstillinger.

Senteret skal samarbeide nært med akademiske institusjoner, utdannelsesinstitusjoner, etater og næringsliv.

Morten Irgens, dekan på Høgskolen i Gjøvik

Morten Irgens mener det nye, nasjonale senteret på Gjøvik blir unikt.

Foto: Arne Sorenes/NRK

– Hvis vi knytter oss tettere sammen, så får vi et senter med en kompetanseprofil som ingen andre i Europa har. Og det er veldig interessant, sier dekan på Høgskolen i Gjøvik, Morten Irgens.

Det var Nasjonal Sikkerhetsmyndighet (NSM), Politidirektoratet (POD), Cyberforsvaret og Høgskolen i Gjølvik som sammen inviterte til pressekonferanse i Oslo i dag.

Innovativt og unikt

Og det som skulle presenteres ble omtalt som en unik, innovativ og historisk forskningssatsing på datasikkerhet.

Det hele falt sammen med feiringen at Nasjonal Sikkerhet er 10 år.

Også politidirektøren var tilstede, og sa dette om satsingen på Gjøvik:

– Det er en rivende utvikling innenfor informasjonssikkerhet. Kritisk infrastruktur er helt avhengig av et godt forskningsbelegg. Vi vil sammen med dette miljøet kunne bli bedre. Men vi har en stor jobb foran oss, sa politidirektør Odd Reidar Humlegård.