Hopp til innhold

Sensasjonelt arkeologisk funn

Arkeologer har funnet spor etter en over 1000 år gammel samisk boplass i Lesja. Aldri før har en funnet så gamle spor etter samisk kultur så langt sør i Norge.

Spor etter tusen år gammel samisk bosetning i Lesja
Foto: Arne Sørenes

Det var tirsdag i forrige uke at en gruppe arkeologer, fra blant annet Oppland fylkeskommune og kulturhistorisk museum, oppdaget det som trolig er mer enn en tusen år gammel samisk boplass i Aursjømagasinet i Lesja kommune.

Arkeologene fant flere spor etter ildsteder og såkalte "hellige steiner", og i dag var eksperter på samiske bosetninger på plass i Lesja for å vurdere funnene.

 

Spor etter tusen år gammel samisk bosetning funnet i Lesja
Foto: Arne Sørenes / NRK

Ny kunnskap

Funnene er med på å gi ny og viktig kunnskap om området, sier Espen Finstad, som leder de arkeologiske utgravingene.

- Det er viktig for forståelsen av bruken av disse fjellområdene opp gjennom historien, og hvem som har drevet reindrift, fangst og fiske her, sier Finstad.

Det er så langt funnet spor etter 45 boplasser i og langs Aursjøen, men funnet i Lesja er det første funnet av samiske bosetninger i området.

- Vi gjør nye funn hver eneste dag, så dette er utrolig moro, sier Espen Finstad.

Hellige steiner

I tillegg til ildsteder har arkeologene funnet såkalte "hellige steiner", som styrker teorien om at det er spor av samiske bosetninger som er funnet.  De hellige steinene er runde og flate, og var plassert inne i lavvoen.

- Runebommer ble oppbevart ved den hellige steinen og kjøtt, som skulle brukes til matlaging, ble sendt inn gjennom en åpning i lavvoen ved den hellige steinen, sier Lisa Dunfjeld Aagård, ekspert på samiske bosetninger.

Har visst om kulturminnene

Det er kjent at det finnes gamle kulturminner i magasinområdet, men på grunn av vannstanden i magasinet har det ikke vært mulig å drive arkeologiske registreringer før denne sommeren.

Denne sommeren skal dammen på Aursjøen bygges om, og magasinet nedtappes. Den lave vannstanden vil føre til at deler av den opprinnelige strandsonen i det regulerte området blir synlig. Aursjøen er 30 kilometer lang, og dammen besto opprinnelig av tre sjøer før reguleringen i 1953.   

Det er Oppland fylkeskommune i samarbeid med lokal myndigheter som har tatt initiativet til den arkeologiske registreringen. Målet er å få ny kunnskap om bosetningene ved Aursjøen og landskaps- og ressursbruk i området.

Flere saker fra Innlandet