Send problemplanter til forbrenning

De kan være fine å se på, men er uønskede i norske hager. Svartelistede planter bør pakkes inn i plastsekker og leveres til oss, sier Elisabeth Haukaas Bjerke i renovasjonsselskapet GLØR.

Kjempespringfrø

EN «VERSTING»: Planten kjempespringfrø er svært truende for den norske floraen.

Foto: Anne Ognedal / NRK

Den nyeste svartelisten fra Artsdatabanken viser 17 planter som det er forbudt å importere, selge, kjøpe og sette ut i norsk mark. Flere arter utmerker seg som verstinger.

– De største utfordringene involverer kjempebjørnekjeks, tromsøpalmen og kjempespringfrø. Problemet er at disse fortrenger annen naturlig vegetasjon og kan i verste fall ta fullstendig overhånd, forteller gartner Vigdis Ringstad ved Ringstad Hagesenter på Gjøvik.

– Frøene fra planten kjempespringfrø er meget hissige. Bare man kommer borti planten, så spretter frøene rundt i flere meters avstand, sier Ringstad.

Vigdis Ringstad

FRYKTER SPREDNING: Gartner Vigdis Ringstad er redd for at visse svartelistede arter vil ta over den norske floraen.

Foto: Henriette Leine Wangen

Stor frykt

Også hos Fylkesmannen i Oppland er de redde for at planten kan ta over store deler av den norske vegetasjonen.

– Vi har et sterkt fokus på denne planten, siden den har et sterkt spredningspotensial, sier seniorrådgiver Kolbjørn Hoff.

Han forteller at myndighetene er spesielt på vakt i vernede områder.

– Bekjempelsen er vanskelig der det ikke er lov til å sprøyte, sier Hoff.

Myndighetene frykter også at planter som hagelupin, alaskakornell, parkslirekne, kjempebjørnekjeks og tromsøpalme skal spre seg ytterligere.

Avfallshåndtering trøblete

Kolbjørn Hoff peker på eksempler der frø fra ikke ønskede arter, har blitt til matjord på avfallsdeponi, og senere spredt ut igjen til forbrukerne.
– Slikt må vi unngå, sier han.

Elisabeth Haukaas Bjerke, markedssjef GLØR

PLANTER KAN LEVERES: Elisabeth Haukaas Bjerke og renovasjonsselskapet GLØR har egen avfallsordning for planter.

Foto: GLØR

Ved renovasjonsselskapet GLØR på Lillehammer finnes en egen ordning for avfallshåndtering av planter og blomster.

– Svartelistede planter har eget oppsamlingssted. For å forhindre spredning av sykdommer og uønskede arter sendes avfallet til forbrenning. Det sikreste er å pakke slike planter inn i solide plastsekker og levere det til oss, sier markedssjef Elisabeth Haukaas Bjerke ved GLØR.

Finnes regler

Selv om mange planter og blomster er forbudt i Norge, er det sjelden at privatpersoner blir straffet på bakgrunn av import og salg. Det eksisterer likevel regler for innførsel av planter og frø til Norge.

– Det er ikke straff med bøter ved innførsel av ulovlige planter, men om planter eller blomster som er innført er uheldig for det norske mangfoldet eller sykdomsspredning, er destruksjonsvedtak det vanligste utfallet, forteller seniorinspektør Linnea Wang ved Mattilsynet.