Seks lam tatt av ulv – bønder frykter ny ulvesommer

Sauebønder frykter ulven kommer til å ta flere sauer når 15 000 dyr i disse dager slippes ut på beite. Store mannskaper jakter nå på rovdyret.

Lam tatt av ulv i Jevnaker

KADAVER: Dette lammet er et av seks lam som de siste dagene er tatt av ulv på Hadeland. Foreløpig har jakten på ulven som står bak vært resultatløs.

Foto: Statens naturoppsyn

I fjor ble 300 sauer drept eller hardt skadet da en svensk ulvetispe herjet i saueflokkene på Hadeland, Toten og i Hurdal. Nå frykter bøndene reprise fordi ny ulv har tatt lam på Jevnaker, akkurat idet dyrene skal på beite.

– Vi slipper ikke ut mer sau nå. Det tør jeg ikke. Vi har fryktet at dette kommer til å skje igjen, sier sauebonde Iver Ulven.

Seks lam er tatt av ulv i grenseområdet mellom Jevnaker og Ringerike. Statens Naturoppsyn (SNO) har undersøkt kadavrene og bekrefter ovenfor NRK at ulv står bak.

Resultatløs jakt

Det lokale fellingslaget var natt til mandag på jakt, uten resultat. For et år siden brukte jegerne tre måneder på å spore ulvetispa som stod bak angrepene. Sauebonden som ironisk nok deler etternavn med rovdyret, tror det kan bli vanskelig å ta ulven.

Iver Ulven har merket sauene sine

IRONISK: Sauebonde Ulven har merket sauene sine med navnet sitt, som han deler med rovdyret som nå truer flokken hans.

Foto: Ole Martin Sponberg / NRK

– Å ta en slik ulv er vanskelig. I fjor var det nesten bare Kongen som var bedre beskyttet enn sauen her, sier Ulven.

Han kommer nå til å holde sauen på innmarksbeite en stund, men det har sin pris.

– Jeg kan ha de her hele sesongen, men da må vi medisinere hardere på grunn av mindre areal og større smittepress. Vi driver med sau fordi de skal slippes på utmark, sauen er en ressurs der, sier han.

Lam tatt av ulv i Jevnaker

STORE SKADER: Flere av lammene som er tatt av ulv den siste tiden har omfattende skader.

Foto: Statens naturoppsyn

Gir ikke opp

Lederen for foreningen Hadeland sau og geit, Sondre Imsgard, er også sauebonde. For han er det uaktuelt å flytte sauen eller å slutte med sauedrift på grunn av rovdyrtrusselen.

– Det er ganske håpløst. Vi vil ikke gi opp. Slutter vi, lar vi rovdyrene vinne, sier Imsgard.

Hadeland er ikke det eneste stedet der det jaktes ulv. Det er gitt fellingstillatelse på to ulver i Nord-Østerdal og en i området Ringsaker, Øyer og Lillehammer. Fellingstillatelsene er gitt på grunnlag av observasjoner og funn av spor. Foreløpig er få sauer sluppet ut på beite. Jakten på Hadeland vil fortsette de neste dagene, ifølge SNO.

Sauebonde Iver Ulven

FORTVILET: Iver Ulven frykter han og andre sauebønder får store tap utover sommeren dersom ulven som tar lam på Hadeland fortsetter.

Foto: Ole Martin Sponberg / NRK