Seks år uten branntilsyn - ber kontrollutvalget undersøke

Den nedbrente Høgeset leirskole i Vang i Valdres hadde branntilsyn siste gang i 2009.

Leirskolebrann i Valdres

PRIMUS ANTENTE: Uforsiktig bruk av en primus innendørs skal ifølge politiet være årsaken til brannen ved Høgeset leirskole i Vang i Valdres.

Foto: Hallgrim Rogn / NRK

Tilsammen 100 danske elever og lærere befant seg i bygningen da det oppstod en eksplosjonsartet brann sent på kvelden 16. mars i år. Ingen av dem ble alvorlig skadet, men 12 elever ble sendt til Lærdal sykehus med lettere røykskader.

Avisa Valdres meldte lørdag at Valdres Brannforebyggende avdeling hadde siste tilsyn i 2009, og at de ikke har sjekket etterpå om påleggene ble fulgt opp.

Kravet er at overnattingssteder skal sjekkes årlig. Daglig leder i Valdres Brannforebyggende avdeling, Vidar Nilsen, sier til avisa at de har hatt problemer med å få kontakt med eieren. Han sier også at de har vært der og ringt på døra.

– Bør bli sak i kontrollutvalget

ANBEFALER Å VURDERE RUTINER: Revisjonssjef Åge Sandsengen

ANBEFALER Å VURDERE RUTINER: Revisjonssjef Åge Sandsengen

Foto: kommunerevisjoniks.no

– Jeg vil anbefale at kontrollutvalget i Vang kommune tar opp dette som en sak, sier revisjonssjef Åge Sandsengen i Kommunerevisjon IKS. Det er dette selskapet som utfører en rekke tjenester for kontrollutvalgene i Valdres og Hallingdal.

Leder i kontrollutvalget i Vang, Aud Synnøve Kvale, svarer at hun vil ta opp saken på første møte etter påske.

– Det er jo slik at et kontrollutvalg skal behandle og vurdere de sakene som blir reist overfor utvalget. Når du nå gjør meg oppmerksom på denne saken ved Høgeset, blir det naturlig for oss å se nærmere på det, sier hun til NRK.

– Hva skal utvalget da konkret gjøre?

– Vi må for eksempel sjekke om det har vært kommunikasjonssvikt mellom dem som driver stedet og brannvesenet, som skulle fulgt opp med tilsyn. Men dette må vi altså vurdere nærmere over påske.

– Kan ble en fast rutine

Sandsengen mener også at det bør vurderes om branninspeksjonene rutinemessig skal rapporteres til kontrollutvalget.

Kontrollutvalget bør vurdere å kreve årlig rapportering.

Revisjonssjef Åge Sandsengen

– Det er en interessant mulighet å etablere dette som en generell rutine, uavhengig av den aktuelle saken på Høgeset. Da blir det slik at brannvesenet er pliktig å rapportere hva de faktisk har sjekket for eksempel en gang årlig.

NRK har en rekke ganger prøvd å komme i kontakt med eier Kjell Ivar Aalseth, men han har ikke ønsket å kommentere rundt brannen.

Til avisa Valdres sier imidlertid Aalseth at alle avvikene i 2009 ble utbedret. Branntilsynet påpekte blant annet at det ikke var rømningsveg fra 2. etasje, og at det ikke var gjennomført brannøvelser.

Branntomt Høgeset Tyin

BARE RUINER: Høgeset leirskole i Vang i Valdres ble totalskadet i brannen.

Foto: Sigrid Havig Berge / NRK

Flere saker fra Innlandet