Hopp til innhold

Schumann har startet åpen soning

Men nå anker han avslaget på søknaden om prøveløslatelse til Høyesterett.

Schumann i Eidsivating lagmannsrett

Kjell Alrich Schumann fikk avslag på søknaden om prøveløslatelse i lagmannsretten. Nå anker han til Høyesterett.

Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

Nokas-raner Kjell Alrich Schumann fra Åsnes er overført til åpen soning i Leira fengsel i Trondheim.

– Leira er et av landets mest åpne fengsler, og vi er svært fornøyd, sier hans forsvarer Fredrik Schøne Brodwall til VG.

Ingen murer eller gjerder

Fengselet har ingen murer, gjerder eller fysiske sperrer. De ansatte deltar i arbeid og aktiviteter sammen med de innsatte. Samtlige innsatte har aktivitetsplikt, og kan blant annet velge mellom å jobbe i gartneri, vaskeri, stall og kjøkken, eller utføre vedlikehold, skriver VG. Etter ett års tid i Leira fengsel kan Schumann prøveløslates.

Les også: Klar for prøveløslatelse

Anker til Høyesterett

Men så lenge vil han ikke vente. I forrige uke sa Eidsivating lagmannsrett nei til prøveløslatelse , etter at tingretten i Sør-Trøndelag først hadde sagt ja. Nå har Schumann anket lagsmannsrettens avslag til Høyesterett, opplyser hans forsvarer Fredrik Schøne Brodwall.

Les også: - Han kan begå ny kriminalitet

Brodwall viser til at lagmannsretten var delt i sin kjennelse. Han mener dessuten de fikk fullt medhold i at det er liten fare for at Schumann vil begå nye straffbare handlinger. Derfor må lagsmannsrettens lovanvendelse prøves for Høyesterett, mener han.

For brå overgang

Kjell Alrich Schumann skjøt og drepte politiførstebetjent Arve Sigve Klungland under Nokas-ranet i Stavanger. Dette var ett av hovedargumentene da lagmannsretten avslo prøveløslatelse.

Lagmannsretten mente også at overgangen til prøveløslatelse ville bli for stor for Schumann, etter å ha sonet i 10 år under svært restriktive forhold. De ville derfor ha en overføring til åpen soning først.

Les også: Ba om nei til prøveløslatelse

Schumann ble dømt til 16 års forvaring, med en minstetid på 10 år. Minstetida har han nå sonet ferdig. Schumann er tidligere dømt for flere straffbare forhold, men har flere ganger de siste åra tatt avstand fra det han gjorde under Nokas-ranet, og sier han er ferdig med sin kriminelle løpebane.