Hopp til innhold

Droner kan redde sau fra rovdyr

Flere norske bønder har begynt å bruke droner for overvåke saueflokken. De håper teknologien kan føre til raskere skadefelling av rovdyr.

Marte Stine Skålenget

I AKSJON: Marte Stine Skålenget er både sauebonde og dronepilot.

Foto: Geir Randby / NRK

– Jeg bruker dronen for å se om det er rovdyr i området, eller om det ligger kadaver i nærheten, sier Marte Stine Skålenget.

Sauebonden fra Gausdal i Oppland har tatt i bruk teknologien for å følge med på flokken sin. Hun har en liten iPad som hun styrer dronen med.

– Dronen flys så lavt som mulig, også kan jeg se til at alt går riktig for seg. Dette må andre bønder prøve, det er et fenomenalt redskap, sier Skålenget.

Kan føre til raskere felling av rovdyr

Marit Mjøen Solem

INNOVATIV: Marit Mjøen Solem.

Foto: Geir Randby / NRK

I 2017 tok det nesten tre måneder før jegere klarte å finne en streifulv, som tok livet av 300 sauer på Toten og Hadeland.

Marit Mjøen Solem er daglig leder i bedriften FindMySheep som jobber med elektronisk sporingsutstyr som gjør det mulig å overvåke husdyr på beite. Hun mener redskapene kan brukes til å finne rovdyr raskere.

– Dette kan skje gjennom samarbeid mellom skadefellingslag, sporing og droneteknologi. Det er ikke slik at en teknologi alene blir revolusjonerende, men sammensetningen gjør skadefellingen mer effektiv, sier Solem.

Sauebonden Skålenget i Gausdal mener dronebruk godt kan egne seg til ulvejakt.

– Har noen tilgang på drone, så kan det absolutt brukes til det også, sier hun.

«E-bjelle»

Marte Stine Skålenget

DRONEBRUKER: Skålenget mener dronen hjelper henne mye som sauebonde.

Foto: Geir Randby / NRK

Etter å selv ha opplevd store tap på utmarksbeite, utviklet Solem en «e-bjelle». Det er et halsbånd med innebygd GPS som kan spores også på steder der det ikke er dekning for mobil.

Halsbåndet gjør at bønder kan oppdage uvanlige bevegelsesmønster som plutselig flukt og unormal lang stillstand, og fly droner ut til de aktuelle områdene.

– Jeg mener også at det er viktig å se på dyrevelferden. Å bruke kombinasjonen av GPS-sporing og droner til dette, kan være veldig gode redskap for bøndene, sier Solem.

Forskningsinstitutt vil lage prosjekt om «saue-droner»

Drone- og GPS-bruk blant sauebønder har gjort seg nok bemerket til at Ruralis har søkt om statlig medfinansiering til prosjektet «Dronevakt». Det skal utforske potensialet for bruk av droner og sporing til å beskytte sau i norske beiteområder.

– Vi vil ta utgangspunkt i flere spørsmål. Blant annet teknologiens muligheter, men også hvordan dyr reagerer på droner med tanke på velferd, sier prosjektleder Egil Petter Stræte.

Han påpeker at spørsmålene rundt samfunnets vurderinger av dronebruk i utmarka, knyttet til etikk og konflikt, vil være en del av forskningen.

Marte Stine Skålenget

VARIERT ARBEID: Skålenget bruker ATV under fôring av dyra.

Foto: Geir Randby / NRK