Ønsker at eldre skal bo hjemme lengst mulig

Flere kommuner i Hedmark og Oppland jobber med alternative måter å ta seg av de eldre på. I Kongsvinger skal 25 brukere bli med i et nytt pilotprosjekt.

Omsorgsteknologi

På Skotterudtunet i Eidskog har de et prosjekt med GPS-sporing av brukere. Nå følger Kongsvinger etter.

Foto: Jan Egil Løvbak / NRK

GPS-sporing

GPS-sporing og omsorgsteknologi er satsningsområde i flere kommuner.

Foto: Jan Egil Løvbak / NRK

Antall eldre øker stadig i forhold til hvor mange som kan hjelpe dem når de blir gamle. Flere kommuner ser nå på alternative måter å ta vare på sine gamle på for at presset på blant annet sykehjemsplasser skal bli mindre.

I løpet av den neste måneden skal Kongsvinger kommune i gang med et pilotprosjekt der 25 brukere skal passes på ved hjelp av blant annet bevegelsessenorer i rom og madrass, fallalarm, røykdetektor og komfyrvakt.

– Målet med dette er å legge til rette for at folk skal få anledning til å bo i eget hjem og klare seg der så lenge det lar seg gjøre, sier rådgiver i helse og omsorg i Kongsvinger kommune, Øyvind Græsmo.

Slipper kanskje sykehjem

De 25 som skal prøve ut dette skal bestå av hjemmeboende demente og eldre som bor hjemme, men som har behov for økt trygghet. I gruppa skal det også være voksne med bistandsbehov og beboere på et bofellesskap. Målet er at de eldre ikke skal ha behov for sjukehjemsplass så tidlig som i dag eller at de ikke kommer til å trenge det i det hele tatt.

Græsmo tror ikke det blir noe problem å få med brukere på prosjektet:

– De aller fleste ønsker å bo hjemme så lenge som det er mulig å klare det. Vi tror folk ser nytteverdien av dette for seg selv og derfor håper vi det er fristende å delta i dette prosjektet, sier han.

Men ikke alle er like positive til prosjektet.

– Nei, jeg vil ha litt frihet selv om jeg blir gammel. Jeg vet at jeg har familie som kommer til å passe så godt på meg når jeg blir gammel at jeg kan være fornøyd med det, sier Steinar Ganrè fra Kongsvinger.

Mulig lovendring

Flere kommuner i Hedmark og Oppland er i gang med prosjekter med alternative måter å ta seg av de eldre på gjennom ny teknologi. Det gjelder for eksempel Vågå, Elverum, Hamar og Gjøvik. Slik lovverket er i dag det bare lov med prosjekter og ikke faste opplegg, men det ligger et nytt lovforslag klart med høringsfrist 2. januar neste år der dette vil bli mulig.

I Eidskog åpnet nylig Skotterudtunet. Det er et heldøgnsbemannet bofellesskap der de aller fleste beboerne har sagt ja til å bli passet på elektronisk i tillegg. Kommunalsjef Evy Anne Vestli Heggen i Eidskog kommune ser på muligheten for å utvide dette for de som bor hjemme:

– Vi ser at vi vil ikke ha så mange helsefagarbeider og sykepleiere som vi vil trenge i framtida. Da må vi se på nye løsninger og vi har etablert et velferdsteknologisystem. På den måten har vi tenkt å øve oss på den framtida som kommer, sier hun.