Sandsvaler får leve i fred i anleggsområdet

Sandsvalene ved et grustak på Åsta har funnet seg nye «leiligheter» etter at huset deres ble revet i forbindelse med veiutbygging. Nå lover vegvesenet å forsøke finne en permanent boligløsning til svalene.

Sandsvaler

400 til 500 sandsvaler fant seg en ny skråning da det gamle grustaket deres ble fjernet. Også denne skråningen vil bli fjernet, men ikke før sandsvalene har flydd sørover til høsten.

Foto: Statens vegvesen

Sandsvaler bygger reir i tunneler i sanda. Hver svalefamilie har sitt eget hull ned til disse tunnelene.

I en skråning på utbyggingsområdet for ny riksvei 3 ved Åsta har sandsvaler laget i underkant av 100 hull. Hit flyttet de etter at grustaket de hadde bodd i i flere år ble fjernet.

Ifølge Statens vegvesen bor det en familie på 4–5 svaler i hvert hull. Noe som betyr at det er en liten koloni med svaler innenfor anleggsområdet ved Åsta.

Bor flere hundre svaler i anleggsområdet

Trolig bor det mellom 400 – 500 sandsvaler her. Det er ikke så ofte at sandsvalene velger å bosette seg innenfor et anleggsområdet, men vegvesenet mener det er to grunner til at de har gjort det her.

Svale

En svale i lufta.

Foto: Wikimedia commons

– For det første har det oppstått noen bratte skråninger der. Hadde haugene vært slakere, ville ikke svalene etablert seg i dem. Å etablere seg i så bratte skråninger, er en forsvarsmekanisme for svalene. Det hindrer nemlig rever og andre fiender i å klatre opp og grave ut reirene, forklarer prosjektleder Knut Reistad i Statens vegvesen i en pressemelding.

Den andre grunnen til at svalene har etablert seg i disse skråningene, er at de er av sand. Sand er naturlig nok den typen jordsmonn som sandsvaler lever i.

– Vil finne en permanent løsning

Når sandsvalene flyr sørover i høst, så kommer vegvesenet og entreprenøren AF Gruppen til å rive «svaleblokka» for å bygge riksvei.

– Etter svalene har flydd sørover, vil vi i området hvor sandsvalene nå bor, bygge ny riksveg 3. Neste sommer er derfor skråningen som svalene nå lever i borte.

Men vegvesenet lover å finne en ny sandskråning til sandsvalefamiliene.

– Vi ser på muligheten for å etablere en permanent skjæring litt unna selve riksvegen som sandsvaler kan leve i etter utbyggingen er ferdig, sier Reistad.