Sakkyndige: - Massive skader på spedbarn skyldes vold

KONGSVINGER (NRK): De sakkyndige ser nesten helt bort fra andre mulige forklaringer. De mener massiv vold fra faren påførte hans seks uker gamle sønn livstruende skader.

Jens Bernard Grøgaard, Arne Stray-Pedersen

SAKKYNDIGE: De sakkyndige Arne Stray-Pedersen og Jens Bernard Grøgaard utelukker nærmest alternative forklaringer på skadene på spedbarnet.

Foto: Trond Ivan Hagen / NRK

En mann i 20-årene er tiltalt for omfattende mishandling av sin seks uker gamle sønn. Mannen erkjente ikke straffskyld da saken startet i Glåmdal tingrett i forrige uke.

Ifølge tiltalen hadde babyen kraniebrudd, blødninger i hjerne og øyebunn og til sammen 35 bruddskader. Mishandlingen skal ha skjedd i løpet av tidsrommet 16.- 27. mai i fjor. Faren mener at noen uhell, forhold i svangerskap, og at han var for tidlig født kan forklare skadene.

– Filleristet

Mandag var det de sakkyndige som skulle avgi sin forklaring i retten. Overlege og 1.-amanuensis i rettsmedisin Arne Stray-Pedersen, avviste alternative forklaringer til skadene på barnet. Han mener skadene kan skyldes kraftig slag, støt eller fall og at barnet kan ha blitt filleristet en eller flere ganger. Ifølge den sakkyndige kan barnet også ha blitt utsatt for stump vold.

– Det har vært betydelig vold mot kroppen med stor kraft, og den som gjorde det visste at barnet kunne bli skadet. Det er voldsomme skader, er konklusjonen fra Stray-Pedersen.

Han avviste at en hendelse der faren mistet barnet i gulvet kan forklare alle de omfattende skadene i hodet.

– Skade skyldtes ikke for tidlig født

Overlege Cathrine Alsaker Heier var i hovedsak enig med Stray-Pedersen, men mente han var for kategorisk.

– Undersøkelsen av guttens skader viser et massivt bilde, sa hun i retten.

Alsaker Heier opplyste at guttens hjerne ble screenet to ganger etter fødselen, uten at en fant tegn til hjerneblødning. For tidlig fødte barn er mer utsatt for hjerneblødning

– Det er liten sannsynlighet at hjerneblødningen skyldes at han var for tidlig født, sa den sakkyndige.

Undersøkelser viste at guttens øyebunnblødninger heller ikke kunne forklares med for tidlig fødsel.

– At han hadde begge typer skader styrker mistanken om at skaden var påført, opplyste hun i retten.

Faren har forklart om flere uhell, blant annet at han mistet barnet.

– Det er ikke uvanlig at barn kan få en isolert bruddskade i hodet, sjøl etter fall fra lav høyde, forklarte Alsaker Heier, som likevel mener at det ikke kan forklare de massive hjerneblødningene.

Heller ikke sakkyndig Jens Bernard Grøgaard kunne utelukke at bruddet kunne skyldes dette.

Lite sannsynlig med skjelettsjukdom

For tidlig fødte barn har også oftere et skjørt skjelett.

I det skadede barnets tilfelle konkluderte den sakkyndige med at det ikke kan utelukkes osteopeni (lav bentetthet) i skjelettet som kan ha bidratt til at skader lettere oppsto, men at de massive skadene mest sannsynlig skyldes at de er påført.

Hun advarte sin medsakkyndig Stray-Pedersen for å kategorisk avvise dette.

– Det er litt farlig, sa hun.

Det var ikke funnet tegn til beinskjørhet hos gutten, og overlegen mener sannsynligheten for at dette er en årsak er svært liten. Alsaker Heier mener også det er lite trolig at skadene skjedde på sjukehuset.