Så mange flyktninger kan din kommune få

Flere kommuner blir bedt om å flerdoble antallet flyktninger de tar imot neste år.

Asylsøkere

LIVET PÅ VENT: Asylsøkerne på Femundtunet har livet på vent mens de venter på å få vite om de får opphold. Nå vil myndighetene ha fortgang i bosetting ute i kommunene.

Foto: Tore Meek / NTB scanpix

Det er en stor utfordring kommunene rundt i Hedmark og Oppland nå får i fanget.

Se oversikten over alle kommuner nederst i saken!

Med mer enn 30 000 nye asylsøkere til Norge i år, er det mange som skal bosettes rundt i landet. Nå har Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) kommet med en ny anmodning til hver enkelt kommune i Hedmark og Oppland

Opplandskommunene blir bedt om å bosette til sammen 775 flyktninger i 2016, Hedmarkskommunene 760.

  • Lille Engerdal, som tar imot én flyktning i 2015 og ikke tok imot noen i fjor, blir bedt om å ta imot 13 flyktninger i 2016.
  • Ringsaker, den største kommunen i innlandet, blir bedt om å ta imot 115 i 2016 og 150 flyktninger i 2017. De har vedtatt å bosette 30 i år.
  • Også Lillehammer og Hamar blir bedt om å doble antallet nye flyktninger.

Enslige mindreårige til alle kommuner

IMDi har valgt å fordele flyktningstrømmen jevnt utover kommune. Alle kommuner, også de minste, blir bedt om å bosette minst fem enslige mindreårige flyktninger hvert år. Til nå er det stort sett bare de største kommunene (elleve kommuner i 2015) som har gjort dette.

– Vi har tro på at kommunene klarer dette. Erkjennelsen av at alle må bidra opplever jeg er ganske sterk ute i kommunene, sier regiondirektør Christine Moe Grav i IMDi.

Kamilla Thue

NYE SAMBYGDINGER: Ordfører Kamilla Thue i Eidskog får mange nye sambygdinger. Det er hun glad for, men hun innrømmer at det også blir utfordringer.

Foto: Ola Bjørlo Strande

Eidskog sør i Hedmark må skaffe tak over hodet til 20 nye flyktninger neste år og 30 året etter, og bygge opp et apparat med språkopplæring og annen oppfølging. Det blir en stor overgang for kommunen som tok imot fem i fjor og fem i år.

– Det som er positivt er at vi får nye innbyggere og at det skapes arbeidsplasser knytta til dette. Det som er utfordringen er boliger, vi har et begrensa leiemarked her i Eidskog. sier Ap-ordfører Kamilla Thue.

Å skaffe boliger er den største utfordringen.

Kamilla Thue, ordfører i Eidskog

Rask bosetting viktig

Ordføreren i Jevnaker sier små kommuner får en ekstra utfordring med de mange enslige asylsøkerne under 18 år.

– Enslige mindreårige er en større oppgave. Fordi de er barn krever det mer, både i skolesammenheng og i den daglige omsorgen, sier Lars Magnussen (Ap).

IMDi legger vekt på at den store tilstrømmingen av asylsøkere gjør det enda viktigere at ventetida for dem som har fått opphold blir så kort som mulig.

– Det vil frigjøre plasser for nye som kommer. Slik slipper en unna med noe færre midlertidige mottak, sier Moe Grav.

I oversikten under er tallene for 2014 og 2015 vedtatte bosettinger, 2016 gjelder anmodningen IMDi har sendt ut i dag, mens 2017 er det IMDi kaller «plantall».

Her er oversikten over antallet flyktninger hver kommune blir anmodet om å bosette:

2014

2015

2016

2017

Alvdal

3

20

20

20

Dovre

5

8

15

15

Eidskog

5

5

20

30

Elverum

40

50

70

90

Engerdal

0

1

13

13

Etnedal

5

10

15

15

Folldal

6

6

12

12

Gausdal

5

9

25

30

Gjøvik

55

86

105

135

Gran

40

40

50

60

Grue

5

5

20

20

Hamar

40

55

105

130

Jevnaker

20

15

25

30

Kongsvinger

25

25

65

80

Lesja

5

5

15

15

Lillehammer

55

60

95

120

Lom

10

17

15

15

Lunner

30

34

40

45

Løten

9

8

30

35

Nord-Aurdal

10

20

25

30

Nord-Fron

15

32

27

27

Nord-Odal

6

6

20

20

Nordre Land

20

24

25

30

Os (Østerdalen)

7

10

13

13

Rendalen

11

7

15

15

Ringebu

10

15

15

15

Ringsaker

34

30

115

150

Sel

10

24

25

25

Skjåk

5

5

15

15

Stange

30

35

70

90

Stor-Elvdal

8

5

13

13

Søndre Land

10

10

20

25

Sør-Aurdal

8

10

15

15

Sør-Fron

5

8

15

15

Sør-Odal

10

15

25

35

Tolga

7

11

17

17

Trysil

10

20

25

30

Tynset

20

32

27

27

Vang

3

11

15

15

Vestre Slidre

5

5

15

15

Vestre Toten

15

25

50

60

Vågå

12

12

18

18

Våler (Hedmark)

0

6

15

15

Åmot

10

14

20

20

Åsnes

1

11

30

30

Østre Toten

20

20

55

65

Øyer

15

24

25

25

Øystre Slidre

7

17

15

15