Denne røya kan bli den nye laksen

Kan ny «super-røye» fra Østerdalen bli like populær ute i verden som norsk laks?
– Det er en ettertraktet luksusfisk, sier forsker.

røye østerdalen

RØYE-PROSJEKT: Det 3-årige prosjektet ble startet opp høsten

Foto: Karina Hauge Johansen / privat

Vestlandet har sine lakseoppdrettsanlegg. Nå kan innlandet ha forsket fram en super-røye, som kan bli gull verdt. «Østerdalsrøya» skal brukes til oppdrett på land.

Midt i tjukkeste skogen, i det nye anlegget på Løpet i Åmot i Østerdalen, svømmer nå de første eksemplarene av den nye innlandsrøya.

Røye-oppdrett

Den nye stamfisken skal være bedre tilpasset oppdrett og det markedet ønsker. Målet er å øke lønnsomheten for røyeoppdretterne gjennom målrettet avl.

Foto: Karina Hauge Johansen / Privat

Fisken er frisk, rød, god på smak og lett å avle fram. Dessuten er den ettertraktet verden over.

– Det er en luksusfisk som det er manko på verden over, sier forsker i avl og genetikk, Karina Hauge Johansen i Arctic Red. Hun lederNorges nye avlprosjekt for Arktisk Røye (Salvelinus alpinus).

Karina Hauge Johansen Prosjektleder/Forsker Hedmark Kunnskapspark AS

EKSKLUSIVT: Forsker i avl og genetikk Karina Hauge Johansen i Arctic Red sier det er marked for flere oppdrettsanlegg for røye. Markedet vil gjerne vil ha den eksklusive fisken.

Foto: Karina Hauge Johansen / Privat

Lærer av husdyravl

Det har vært gjort flere forsøk på fiskeoppdrett i ferskvann på innlandet tidligere uten å lykkes.

– Før har det ikke vært et avlsprogram og da kommer du ingen steder, sier forsker Karina Hauge Johansen.

Nå gåes det mer vitenskaplig til verks. Med kjent kunnskap innen avl og genetikk fra blant annet Norsvin og Geno har Artic Red forsket fram høykvalitets stamfisk til framtidas landbaserte røyeoppdrett i tjukkeste skauen i Hedmark.

Yngel av ny superrøye

Her svømmer den første populasjonen av den nye 'superrøya' fra Østerdalen

Foto: Karina Hauge Johansen / Privat

Lett å drive oppdrett på

Røye-stamfisken, som er avlet fram, er lett å drive oppdrett på ifølge forsker Karina Hauge Johansen.

– Den krever ingen medisinering, trives i lite plasskrevende omgivelser og har stor inntjening sier forskeren.

  • Hør radiosaken:

De første røyene er nettopp klekket. Nå starter arbeidet med å lage et avlsprogram med de beste individene.

rogn røye

Den første øyerogna fra stamfiskpopulasjonene kom vinteren 2015. Deretter tar det 3 år før denne fisken er kjønnsmoden og kan strykes, og rogn er tilgjengelig for salg.

Foto: Privat

– Jeg har god mavefølelse. Fisken er av god kvalitet og det blir god stamfisk, som vi kan selge til oppdrettere, sier hun.

– Vi håper dette kan bli startskuddet for å hjelpe dette med å bli en vekstnæring for både innlandet og resten av landet, sier adm. dir. Frank Larsen i Hedmark kunnskapspark.

Prosjektleder Karina Hauge Johansen i Arctic Red tror det er marked for flere oppdrettsanlegg for røye i innlandet. Hun håper interesserte vil komme i gang slik at det kan eksporteres østerdalsrøye fra 2022.

– Ettertraktet eksportvare

Sverige og Island eksporterer røye til USA og Canada, der det er stor etterspørsel av den røde fisken. Nå vil innlandet kopiere suksessen.

– Kanskje kan den nye røya gi nye arbeidsplasser, for internasjonalt er det et stigende marked, sier adm. dir Frank Larsen i Hedmark kunnskapspark.

– Den er mer ekslusiv og kostbar enn laksen og kan bli en lønnsom salgsvare, hvis vi får satt dette i system, sier Larsen.

Han får støtte av prosjektleder Tone Yrvum: – Det er en delikatesse-fisk, som vi kan ta mer betalt for i markedet. Mens laksen har gått ned i pris har prisen på røya steget.

  • Hør de andre radiosakene i P1-serien «Den nye oljen»: