Rovdyrjakt - og skader

  • – Skadefelling er dyrt

    8 kommuner i Østerdalen mener at Staten i større grad må stille opp for å dekke utgiftene til skadefellingslag. Kommunene har gjennomført et prosjekt for mer effektiv skadefelling av rovdyr, men mener at storsamfunnet ikke stiller opp.

    Død ulvetispe i lyngen
    Foto: Jo Esten Trøen
  • Fellingstillatelse på jerv

    Det er gitt fellingstillatelse på en jerv i kommunene Sør-Fron, Nord-Fron og Sel, øst for Lågen. Det skriver GD. Fellingstillatelsen er gitt etter at det ble oppdaget antatt jerveskade ved Tjønnsæterfjellet.

En bjørn ble skutt i Stor-Elvdal i forrige uke etter at miljødirektoratet ble instruert til å gi fellingstilltatelse. Statssekretæren hadde fått henvendelse fra en sauebonde som var partikollega.