Ronny Kjeldsen frikjent

Ronny Kjeldsen er frikjent for medvirkning til drap på Jan Petter Aarstad. Han er allerede løslatt.

Drapsgården i Søndre Land
Foto: Rannveig Urdahl / NRK

43-åringen som er tiltalt etter drapene i Søndre Land

Ronny Kjeldsen er løslatt.

Foto: Rannveig Urdahl / NRK

Saken om den såkalte dødens gård i Søndre Land tok i dag en overraskende vending. Eidsivating lagmannsrett la dommen fra tingretten til side og frikjente flere av de tiltalte for drap.

Ronny Kjeldsen, som ble dømt til 18 års fengsel i tingretten, ble i dag en fri mann.

I januar 2008 ble Ragnar B. Abrahamsen funnet skutt på låven på gården Vollheim i Søndre Land. Knapt tre uker senere ble det funnet en ny død person. Denne personen lå i brønnen og viste seg å være Jan Petter Aarstad. Han hadde vært savnet siden 2006.

Drapet på Jan Petter Aarstad

Lagmannsretten dømte Knut Arne Thorstensen og Berit Thorstensen for overlagt drap på Jan Petter Aarstad.

Ronny Kjeldsen ble frikjent.

Drapet på Ragnar B. Abrahamsen

Ole Kristian Bjørnsen ble alene dømt for overlagt drap på Abrahamsen, noe han har vedgått i retten.

To grove ran

I tillegg ble Knut Arne Thorstensen dømt for to grove ran og Berit Thorstensen for ett grovt ran.

Den femte av de tiltalte, Knut Keiko Kaasastul, ble frikjent for drapene, men dømt for ett grovt ran.

Straffeutmålinga i saken er på mandag.

Juryen og fagdommerne uenige

Fagdommerne gikk til det uvanlige skritt å sette deler av juryens kjennelse til side.

Juryen mente at Knut Arne Thorstensen og Berit Thorstensen var skyldige i medvirkning til overlagt drap på både Jan Petter Aarstad og Ragnar B. Abrahamsen. Retten satte imidlertid dommen til side når det gjaldt drapet på Ragnar Abrahamsen.

Det vil si at juryens kjennelse ble kjent uriktig når det gjelder Knut Arne Thorstensen, Berit Thorstensen og Knut Keiko Rønningen Kaasastuls medvirkning til drap på Ragnar B. Abrahamsen.

Det er nå opp til påtalemyndighetene om de vil kjøre ny sak på dette.

Ikke overlagt

Lagmannsretten la juryens kjennelse til grunn når det gjaldt spørsmålet om Ole Kristian Bjørnsen var skyldig i forsettlig drap på Ragnar Abrahamsen. Men satte juryens kjennelse til side på spørsmålet om drapet var overlagt.

Når det gjelder Knut Keiko Kaasasul underkjente lagmannsretten juryens kjennelse når det gjaldt medvirkning til forsettelig drap.

De fem tiltalte (se faktaboks) var tiltalt for å ha utført eller medvirket til ett eller begge drapene.

I tingretten ble alle fem dømt til strenge fengsels- eller forvaringsstraffer.

- Alle bør dømmes for drap

Aktor Torbjørn Klundseter sa i sin prosedyre i Eidsivating lagmannsrett at han mener det er lite nytt som har kommet fram i ankesaken.

Berit Thorstensen sin advokat, Tor Kjærvik, er uenig.

- Dette er bare spekulasjoner. Politiet og aktor lukker øynene for at det kan være andre og vel så sterke motiv i denne saken, som for eksempel sjalusi, raseri, krangel og uvennskap.

Den 53 år gamle Berit Thorstensen har blitt framstilt som hovedpersonen, og aktoratet mener hun var som en gudmor, som trakk i trådene og manipulerte fram de to drapene. Hennes forsvarer sier at Thorstensen tvert imot er et offer i denne saken.

Les også:

Skuldige eller ikkje skuldige?

- Alle bør dømmast for drap

Rettssak Søndre Land

Store politistyrker har passet på de tiltalte under den åtte uker lange rettssaken

Foto: Reidar Kjæstad / NRK