Hopp til innhold

Ble mobbet - nå må kommunen betale henne 1,2 millioner i erstatning

LILLEHAMMER/RINGSAKER (NRK): May Helen (18) ble mobbet gjennom ni år på barneskolen og ungdomsskolen.

Ringsaker kommune er dømt til å betale 1,2 millioner kroner til mobbeoffer.

RUSS: May Helen avslutter denne våren tre års skolegang på Lillehammer videregående skole der hun utdanner seg til helsefagarbeider. - Gjennom det jeg har opplevd har jeg innsett hvor viktig det er å kunne være til hjelp for andre, sier hun.

Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

– Det føles godt å endelig bli trodd og hørt, sier May Helen.

NRK møter den nå 18 år gamle jenta på Lillehammer, der hun utdanner seg til helsefagarbeider på Lillehammer videregående skole. Hun ønsker ikke å stå fram med ansikt og fullt navn, på grunn av belastningen saken har vært for henne.

– Jeg har det bra nå, og har vært åpen om hva jeg har opplevd i klassen jeg går i. Det føles bra å ha startet på nytt, sier May Helen.

Det var Hamar Arbeiderblad som først omtalte saken.

Ringsaker kommune ble tirsdag dømt i Hedmarken tingrett til å betale mobbeofferet nærmere 1,2 millioner kroner i erstatning. De ble også dømt til å dekke hennes saksomkostninger på over 400.000 kroner.

Som 11-åring fikk jenta diagnosen posttraumatisk stresslidelse (PTSD), og erstatningskravet er basert på et anslag om 30 prosent medisinsk invaliditet.

– Forferdelige år

May Helen forteller til NRK at årene på barne- og ungdomsskolen i Ringsaker var forferdelige. Mange av episodene er gjengitt i dommen.

– Jeg ble kalt stygg, feit, i tillegg til at det var slag og spark. Sekken min, bøkene og klærne mine ble kastet rundt, i søla eller opp på taket. Dette pågikk over mange år. Jeg forsøkte å si fra, men følte ikke at skolene hørte verken på meg eller på foreldrene mine, sier hun.

I dommen er det gjentatt flere ganger at skolen oppfattet hendelsene rundt den nå 18 år gamle jenta som en «jentekonflikt», ikke som mobbing.

Retten viser også til at jenta til slutt søkte om skolebytte som følge av mobbingen. Søknaden ble avslått.

Det står i dommen at skolene satte inn flere tiltak for å bedre miljøet i klassen, men at det ikke ble gjort nok for å komme til bunns i mobbingen av May Helen.

Retten konkluderer med at skolene ikke gjorde nok for å identifisere og ansvarliggjøre mobberne.

Arvid Kjærvik, advokaten til 18-åringen, sier dommen kom som en stor lettelse.

– Det var en stor seier for henne, selv om det ikke finnes vinnere i en slik sak. Nå håper jeg at dette var et punktum i denne saken, sier han.

Advokat Arvid Kjærvik

ADVOKAT: Arvid Kjærvik er 18-åringens advokat. Han håper at kommunen ikke velger å anke videre til lagmannsretten. - Denne saken har ingen vinnere, sier han.

Foto: Marit Kolberg / NRK

Kommunen: – Kan ikke karakteriseres som mobbing

Ringsaker kommune sitt påstandsgrunnlag, som er gjengitt i dommen, avviser at skolen har et erstatningsansvar. Det står blant annet at kommunen mener at skolens ansatte la til grunn at jenta var del av et utfordrende psykososialt miljø blant jentene i klassen, som kjempet om lederposisjoner.

– Det er ikke holdepunkter i saken for å legge til grunn at det saksøker ble utsatt for under skolegangen, hadde slik karakter, hyppighet og varighet at det må karakteriseres for mobbing, står det skrevet i påstanden, men som altså ikke vant fram i retten.

NRK har vært i kontakt med Ringsaker kommune, som viser til sin advokat Karoline Henriksen.

– Vi har mottatt dommen, og vil måtte bruke noe tid på å gjennomgå og vurdere denne. skriver hun i en sms.

Kommunen må innen én måned bestemme seg for om de vil anke til lagmannsretten.

Flere saker fra Innlandet