Vil vaksinere sommervikarer

Mens fast ansatte i helsesektoren prioriteres i vaksinekøen, må vikarer vente. Ringebu kommune frykter økt smitterisiko med uvaksinerte ansatte i sommerferien.

Sykepleier i smittevernsutstyr

TRENGER VAKSINE: Nesten 500 000 nordmenn jobber i helsetjenesten, ifølge SSB. I sommer kan uvaksinert personell komme inn i bransjen.

Foto: Heiko Junge / NTB

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten.

Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Feriekabalen legges i disse dager over hele det ganske land. Mange kommuner er helt avhengige av midlertidig ansatte og vikarer gjennom sommeren.

Ordfører i Ringebu, Arne Fossmo, etterlyser nå klare svar fra myndighetene når det gjelder vaksinering av sommervikarer i helse- og omsorgstjenesten.

– Så lenge helsearbeiderne er prioritert er det et sterkt ønske at ungdom og andre som skal jobbe i ferien får mulighet til å vaksinere seg hvis de vil, sier Fossmo.

Han frykter økt smitte hvis uvaksinert ungdom jobber på sykehjem og institusjon med mange eldre og syke.

FHI: Finnes ikke retningslinjer for vaksinering av vikarer

Helsepersonell har blitt prioritert i vaksinekøen parallelt med risikogruppene siden nyttår. Ifølge FHI kan inntil 20 prosent av tilgjengelige vaksiner i kommunene gis til ansatte i helse- og omsorgssektoren.

FHI bekrefter at det foreløpig ikke finnes retningslinjer for vaksinering av sommervikarer i helsevesenet.

Overlege Are Stuwitz Berg ved Folkehelseinstiuttet.

SER ETTER LØSNING: Are Stuwitz Berg ved FHI sier problemstillingen skal tas opp den nærmeste tiden.

Foto: Folkehelseinstituttet

Seksjonsleder Are Stuwitz Berg ved Folkehelseinstituttet sier det er helsepersonellet som er viktige for kommunenes kapasitet akkurat nå som er prioritert for vaksinasjon enn så lenge.

– Det har sammenheng med at vi har langt færre doser enn vi trenger, sier Berg.

Det er kommunene som har ansvar for å tilby vaksine som er anbefalt i nasjonalt vaksinasjonsprogram til de som oppholder seg i kommunen. KS har tidligere anbefalt at kommunene også skal være ansvarlige for vaksinering av ikke-kommunalt ansatt helsepersonell.

FHI vil nå se nærmere på problemstillingen fremover.

– Det vil henge sammen med tilgangen på vaksiner, sier han.

Forventer avklaring før sommerferien

Ringebu har løftet sin bekymring for smittespredning med Statsforvalteren i Innlandet.

Vaksinekoordinator Guri Rudi hos Statsforvalteren sier de avventer nærmere beskjed fra FHI.

– Det blir omtrent ved St. Hans-tider at vikarene begynner, og jeg regner det som ganske sikkert at et opplegg vil være på plass før den tid, sier hun.

Det gleder ordføreren i Ringebu.

ordfører Mariann Skotte og ordfører Arne Fossmo

BEKYMRET: Ordfører Arne Fossmo i Ringebu etterlyser klare planer for hvordan sommervikarer i helse- og omsorgstjenesten skal vaksineres.

Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

– Alle er klar over at det er frivillig med vaksine. Men hvis det skal være sånn at mange fra russealder og oppover skal jobbe i institusjoner så er det en smitterisiko i seg selv.

Han forventer nå et svar på problemstillingen inn mot sommerferien.

– Dette er ungdommer som kanskje var russ i vår, og som har et stort kontaktnett. Det er viktig at det er klart et vaksinetilbud til dem når de skal begynne på jobb, sier Fossmo.

Mer om koronaviruset

Status Norge

Sist oppdatert: 13.05.2021
2 403
Smittede siste 7 dager
112
Innlagte
774
Døde
1 544 365
Vaksinerte