Hopp til innhold

Rensing kunne vært i gang

– Rensing av elva Folla kunne allerede vært i gang om Direktoratet for mineralforvaltning hadde gjort jobben sin. Det mener varaordfører Ståle Støen i Folldal.

Folla
Foto: Kurt Sivertsen / NRK

Snart 20 år etter at siste gruva ble stengt renner fortsatt kobber og sink urensa i elva. 10–20 tonn renner kobber urensa ut i elva årlig.

Folla

Hvert år tar bekken med seg mellom 10 og 20 tonn kobber fra gruvene og slagghaugene fra Folldal gruver.

Foto: Kurt Sivertsen / NRK

– Kunnskapen i Norge på dette er for dårlig, og det hadde vært riktig å skaffe seg denne kunnskapen slik det ble gjort i Sverige for 10 til 20 år siden, sier Støen.

Vanskelig å finne løsninger

– Jeg tror det kunne vært gjort noe på dette, men det er viktig at folk er klar over hvor vanskelig dette er. Det er vanskelig å finne gode løsninger, svarer direktør Bård Dagestad i Direktoratet for Mineralforvaltning.

Hittil har de valgt å prøve ut én og én type anlegg, uten å gå ut med en åpen anbudskonkurranse. I 2006 satset direktoratet på et anlegg Norsk institutt for vannforskning, NIVA, hadde advart mot i flere år.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Elva folla lider av stor forurensning. Selv om det er 20 år siden gruvedrifta i kommunen ble avslutta, er det ikke satt i gang rensing.

– NIVA har som faginstans sagt at våtmarksmetoden ikke passa i Folldal, og det gikk 4 år før Direktoratet for mineralforvaltning skulle finne ut at NIVA hadde rett, sier Ståle Støen.

Så sent som i sommer fikk direktoratet klarsignal fra ansvarlig statsråd Trond Giske til å gå videre med et amerikansk tilbud, og bare det. Dette advarte varaordfører Støen sterkt imot.

– De skulle gått ut bredt, i stedet for å gå fram med én metode. Og jeg synes ikke Direktoratet for mineralforvaltning har god framdriftsevne.

Kunne hatt renseanlegg

– Vi kunne hatt et renseanlegg på dette oppe tidlig i sommer med kjemperesultater, for vannet ligger på langt under drikkevannskvalitet, sier daglig leder i Reidar Lund i firmaet ProNor.

De har utvikla et nytt renseanlegg som de mener passer i Folla. Da Pronor kom på banen følte de seg ikke velkomne.

Forurensing i Folla

Tidligst neste år skal et pilotanlegg i mindre skala til kanskje 10–12 millioner kroner, prøves ut. Når fullskala rensing kan komme i gang er helt i det blå.

Foto: Kurt Sivertsen / NRK

– Jeg henvendte med til Dirmin, og ble møtt med sterk arroganse. Vi kunne vise til vannprøver ingen hadde vært i nærheten av. Å da skulle bli stemplet som useriøse, da stoppet det for meg, sier Reidar Lund.

Gode vannprøver fra Pronor

At de kunne vise til vannprøver av topp kvalitet, og priser langt under den amerikanske aktørens, hjalp ikke det spor.

– De ligger på en kostnad på rundt 125 millioner, mens vi la fram et tilbud om et ferdig produkt til 12 millioner, forklarer Lund.

Legges ut på anbud

Men nå har altså direktoratet likevel bestemt seg for å gå ut med en åpen anbudskonkurranse.

– For det første ønsker vi en anledning til å se på hva som finnes i markedet, og for det andre har vi hentet inn juridiske vurderinger som anbefaler oss å legge det ut på offentlig anbud, forteller direktør Dagestad.

Hos Pronor teller de på knappene om de i det hele tatt skal legge inn anbud.

– Vi har fulgt regelverket fra A til Å, vi har tatt laboratoriumsprøver og fått igjen resultater, men deretter blitt offentlig uthengt som useriøse. Da må vi få firmaets advokat til å vurdere hva vi gjør videre, sier Reidar Lund.

Flere saker fra Innlandet