Her vil ikke søppelbilene kjøre

GAUSDAL (NRK): – De har kjørt her i 40 år før, så hvorfor det plutselig ble vanskeligere når utstyret ble bedre er litt vanskelig for oss å forstå, sier beboer.

Søppelbil-utsikt, smalere veg enn fortskriftene tillater

ULOVLIG SMALT: Forskriftene til Glør IKS krever tre meter bredde, Bergumsvegen i Vestre Gausdal er litt over to meter. Noen bor mer enn 600 meter fra oppsamlingsplassen for avfallsdunkene.

Foto: Ruth Barsten / NRK

Flere steder i Øyer, Gausdal og Lillehammer gjør glatte, smale og bratte veger at det interkommunale renovasjonsfirmaet GLØR har slutta å hente søpla ved husene. Istedenfor har de etablert samlepunkt, som gjør at enkelte beboere må gå flere hundre meter med søppelposene sine.

pensjonist Sverre Karper mener GLØR må ta ansvar for søppelhenting uansett føre og veg

PROVOSERT: Sverre Karper er sprek pensjonist og klarer å gå 600 meter med søppelposene sine, men tenker på andre eldre som synes løsningen er en belastning.

Foto: Ruth Barsten / NRK

– Poenget mitt er at hvis de skal kjøre rundt i dette distriktet hvor det kommer snø av og til, så må de ha utstyr som tillater at de kommer fram, sier Sverre Karper, som bor i en område i Gausdal som blir rammet av enringene.

Han er frustrert over lite informasjon om situasjon, som gjør at han må gå rundt 500 meter med søpla si.

– Hadde man kommet og hatt en dialog i forkant, så hadde vi sikkert funnet en praktisk løsning på dette her, sier Karper.

Søppelbil og postbil sater på samlingspunkt i vegkryss

IKKE LIKT FOR ALLE: Vi er vant til oppsamlingssteder for postkasser, men mange reagerer på at de må gå mange hundre meter for å bli kvitt søpla si.

Foto: Ruth Barsten / NRK

– Av sikkerhetshensyn

Logistikk og transportansvarlig i GLØR, Ingar Husemoen, sier at det er på grunn av sikkerhet at de har valgt å ikke kjøre i bakkene. De har derfor som hovedregel at det skal være fire meter bredde på veiene.

– Det er stadig mer fokus på HMS, både blant egne sjåfører og medtrafikanter. En renovasjonsbil er tross alt en lastebil og tar sin plass, så hvis vi møter en bil oppe i bakken her må vi begynne å rygge bakover og kan begynne å skli dersom det er glatt, sier Husemoen.

Søppelbil og postbil ved samlingspunkt for søppel

VINTERLØSNING: Beboerne i Bergumsvegen i Gausdal må selv transportere avfallet sitt til oppsamlingsplassen nederst i bakken.

Foto: Ruth Barsten / NRK

Han mener vi ikke kan forvente at veier er strødd til enhver tid her i landet.

– Vi bor i et land med mye vinter, så vi kan ikke forvente at det blir strødd til enhver tid. Så ved å lage et felles samlepunkt, så blir det en mye mer stabil tjeneste fra renovasjonen, sier Husemoen.

Vanskelige veger

Sjåførene Robert Berntsen og Magnus Thrastarson bekrefter at det er utfordrende veier i regionen.

– Bakken rett ovenfor her er veldig bratt, den er veldig smal, ofte dårlig brøyta og ikke grusa, da blir det ofte veldig glatt, sier Thrastarson.

Logistikk- og transportsjef Ingar Husemoen er opptatt av sikkerheten til sjåførene

SJÅFØRENES SIKKERHET I HØYSETET: Transport- og logistikksjef Ingar Husemoen i Glør IKS er opptatt av at Robert Berntsen og Magnus Thrastarson (bakerst) skal ha en trygg arbeidsplass.

Foto: Ruth Barsten / NRK

Nå samles søppeldunkene på en plass, noe som gjør at sjåførene sparer tid, og slipper unna de verste bakkene.

– Det er fint for oss. Av og til må vi hente søppeldunkene, og da blir det mer jobb på oss og lengre arbeidsdager, sier Berntsen.