Rena Leir fredet i fire år

Verken utstyr eller personell skal flyttes fra Rena Leir de fire første åra. – Det er slik vi tyder informasjonen vi har fått i dag, sier tillitsvalgt Farhad Vålbekk Fard.

Ny sjef for Forsvarets operative hovedkvarter

Generalinspektøren for Hæren, Generalmajor Rune Jakobsen informerte om planene for Forsvaret i Rena Leir i dag.

Foto: Peder Torp Mathisen / Forsvaret

Det ble flagget på halv stang i Rena leir.

Rena Leir.

Foto: Foprde Meskau / NRK

Generalinspektøren for Hæren, Generalmajor Rune Jakobsen, besøkte Rena Leir i dag, for å snakke om Forsvarssjefens forslag til endringer i forsvaret og konsekvensene for Rena Leir.

– På kort sikt ser det ut som det nå er en oppmykning i forhold til det vi tidligere har fått presentert, hvor det har vært snakk om å omvæpne Telemarksbataljonen og flytte ting nordover.

Det sier Farhad Vålbekk Fard, som er tillitsvalgt i Norges Offisersforbund i Rena Leir.

Torsdag kom det fram i Forsvarssjefens Fagmilitære råd (FSJ) at det er ønskelig å flytte deler av Telemark Bataljon til indre Troms, for å styrke forsvaret i Nord-Norge.

Men nå føler altså de ansatte seg noe beroliget.

– Vi tror ikke kommer til å skje noe nå de kommende fire åra og det gir jo klart en trygghet for de som er ansatt i bataljonen. Men en viss usikkerhet vil det være, for det trekkes frem som et mulig element i en langtidsplan, sier Farhad Vålbekk Fard.

Ansatte kan bli beordret til Nord-Norge

Norske soldater

Stridsvogner og tungt materiell er foreslått flyttet fra Rena Leir til Nord-Norge.

Foto: Poppe, Cornelius / Scanpix

En framtidig flytting av stridsvogner og materiell fra Rena til Nord-Norge vil få konsekvenser for mange ansatte og flere avdelinger i Rena Leir. Blant annet kan mange ansatte komme til å bli beordret til Nord-Norge.

– Det er naturlig å tro at personellet vil bli kommandert opp nord. Det er ikke kompetanse på Skjold per dags dato på dette tunge materiellet og det er naturlig å tro at det personellet som har kompetansen her på Rena blir flyttet, sier Farhad Vålbekk Fard.

Det er også infrastruktur og støtteelementer inne på Rena og dersom det tunge materiellet blir borte, så blir også disse støttefunksjonene borte.

Ber sjefen gi trygghet

Nå fikk de ansatte altså signaler i dag, om at det ikke vil skje noe med det første, men tillitsvalgt Farhad Vålbekk Fard sier de ønsket seg mer konkrete svar fra Generalinspektøren for Hæren.

– Vi ønsker at GiH, som sjef for Hæren, skal være mer konkret og skape trygghet for sine ansatte, både på kort sikt og på lang sikt.

Men ut i fra de meldinger vi mottar, så tyder vi det dithen at Telemarkbataljonen står som den gjør i dag, og med de elementene den har, i alle for for en fire-årsperiode, sier Vålbekk Fard.

Se TV-reportasjen fra Rena Leir torsdag, da Forsvarssjefens planer ble lagt fram.

Klipp fra pk med forsvarssjef, bilder fra Rena leir, bl a med oppstilling av tunge kjøretøy, soldater marsjerer inn i leiren, svipe over området med mye biler, arkivklipp fra militært verksted.

Reporter Ola Bjørlo Strande. Foto/redigering: Einar Langholen-Schulstad.