Ulveflokk på elleve dyr i Trysil

Norges største ulveflokk teller hele elleve dyr. Det er en sjeldent stor flokk.

Ulv

IKKE LENGER ENSOM ULV: Rovdata har påvist elleve ulver i Slettåsreviret i Trysil i Hedmark.

Foto: Kjartan Trana / NRK

– I Slettåsreviret er det født ni ulvevalper i år og det er en tangering av den tidligere rekorden på kullstørrelse vinterstid i Skandinavia.

Morten Kjørstad

Ni valper i kullet i Slettåsreviret er tangering av rekorden, sier Morten Kjørstad i Rovdata.

Foto: Rovdata

Det opplyser lederen i Rovdata, Morten Kjørstad.

Sammen med foreldreparet utgjør dette altså en flokk på hele elleve dyr. Rovdata kan slå fast at flokken er så stor, etter å ha tatt DNA-analyser av prøver som er samlet inn i felt nå i desember.

I november mente Rovdata at det var født valper i Slettås-reviret, men de ante ikke at det kunne være så mange.

Turistmagnet eller pest og plage

Det er ikke noe nytt at det er ulver i Slettås-området i Trysil. Tidligere har folk opplevd ulveflokken som nærgående og dyra har tidvis skremt folk i bygda.

Ulv ved Osensjøen

Slettås-flokken ved Osensjøen i Åmot i 2012. Da var flokken på åtte dyr.

Foto: Arne Nævra/Torgeir B. Lande

Man har også forsøkt å få noe positivt ut av ulveflokken. Spydspissen Villmarksopplevelser lokket turister til Osensjøen i Åmot i mars 2012, da en flokk på åtte ulver stadig ble sett ved Osensjøen. Det var Slettås-flokken, da med to voksne og seks valper, noe som også ble sett på som en kuriøst stor flokk.

Daværende miljøvernminister Erik Solheim (SV) fikk se ulvene selv, og var begeistret.

I år er det ingen som arrangerer ulve-safari i Trysil. Men folk på Slettås i Trysil vet ofte hvor ulvene er, enten fordi de ser spor etter dem eller hører dem.

Tok hund rett ved huset

Bare hundre meter fra huset, på et åpent jorde, ble den ene hunden til Øyvind Nyhuus i Tørberget i Trysil angrepet av fire ulver i begynnelsen av desember. Hunden Kompass ble drept og spist.

To helnorske kull

Rovdata sin overvåking av ulven til nå i vinter, viser også at det er to helnorske ulvekull i revirene Letjenna og Julussa i Hedmark.

– Disse revirene har de siste årene hovedsakelig vært innenfor forvaltningsområdet for ynglende ulv, som er vedtatt av Stortinget, sier Morten Kjørstad i Rovdata. Stortinget har bestemt et nasjonalt bestandsmål på tre ulvekull i helnorske revir.

Men i tillegg til de helnorske kullene, er det så langt i vinter påvist ulvekull i grenserevirene Rotna og Slettås, som dekker areal på begge sider av riksgrensen mot Sverige og i Hedmark på norsk side.

41 til 50 ulver i Norge nå

Ulv

Det er påvist tre nye ulverevir i Hedmark i vinter, i Osdalen, Trysil og ved Koppang.

Foto: Patrick Schneider

Foreløpig i vinter er det til sammen registrert mellom 41 og 50 ulver i Norge, og 24-30 av disse er kun registrert på norsk side, melder Rovdata.

Utenfor forvaltningsområdet er det påvist enslige ulver flere steder, blant annet to til seks ulver i Hedmark og Oppland.

Det er også påvist tre nye ulverevir i Norge hittil i vinter, som ikke ble påvist i fjor. Det er i Osdalen, øst for Trysilelva i Trysil og nord for Julussareviret ved Koppang i Stor-Elvdal.

Flere saker fra Innlandet

Bør Innlandet fylke delast? Sjå NRK Innlandet 1945