Rekordmange gikk i tog for kvinnekampen

I fjor gikk om lag 25 stykker i tog på Hamar 8. mars. I år var antallet et sted mellom 150 og 200. Leder i Hedmark SU, Sigurd Bækkelund, tror saken om reservasjonsrett har fått flere til å engasjere seg i kvinnekampen.

Kvinnedag Hamar

Rekordmange gikk i tog på Hamar 8. mars

Foto: Hedmark SU

I fjor var det heller labert oppmøte i 8. mars toget på Hamar. I år var saken en ganske annen. Arrangørene tror aldri så mange har gått i kvinnedags-tog på Hamar før.

– Jeg har snakket med mennesker her i dag som gikk i tog på 70-tallet. Nå mente de det var grunn for å gå igjen, forteller leder i Hedmark SU, Sigurd Bækkelund.

Og den store debatten om reservasjonsrett for leger, er det som trekker mange ut.

– I stor grad tror jeg det er reservasjonsretten som gjør at flere kommer. Det kan jo være flere grunner, men det er en sak som har engasjert mange, og som viser at vi fortsatt trenger kvinnekamp, sier han.

Toget på Hamar gikk fra Folkets Hus til Østre Torg lørdag ettermiddag, og etter toget var det en markering med ulike appeller og innslag på torget.

– I fjor var det dårlig vær, surt og kaldt, så det kan vel forklare noe av det. Men det er gledelig at det var bedre oppmøte i år!

kvinnedag hamar
Foto: Hedmark SU

– En politisk kampdag

Toget ble arrangert av Hamar SU og Hamar AUF, men en rekke andre ungdomspartier deltok også, blant annet FpU og Rød Ungdom. Ungdomspartiene ville markere et ønske om et mindre kjønnsdelt samfunn.

– Mange tenker nok at kvinnedagen markers kun for å vise alt man har oppnådd tidligere som har vært bra for likestillingen. En del glemmer kanskje at det fortsatt er en viktig politisk kampdag. Det handler like mye om framtiden. Det er mange saker som er verdt å slåss for, som for eksempel likelønn i arbeidslivet, sier Bækkelund.

Kvinnedag2
Foto: Hedmark SU

Flere saker fra Innlandet