Rekordbestand av lappugle

Verdens tredje største ugle er et sjeldent syn i Norge, men hvis du vil se den bør du definitivt reise til Elverum i Hedmark.

Lappugle

Lappugla holder som regel til i Finland, Russland og i noen områder i Sverige, men har gjennom årene etablert seg mot sør-vest, der hvor det har vært smågnagertopper.

Foto: Trond Berg / NRK

Hittil i år er det observert 56 hekkinger i Hedmark, og 25 av dem ble funnet i Elverum. Dette er en suveren norgesrekord, sier fugleentusiast og Ut i Naturen-filmskaperen, Trond Berg.

Stigende bestand

Siden 2010 har bestanden av lappugle økt betraktelig i Hedmark. I 2011 ble det funnet 22 hekkinger, og ti av disse var i Elverum.

I 2012 ble det ikke funnet noe tegn til lappugla, men i fjor var tallet igjen rekordhøyt med 30 hekkinger, ti av disse i Elverum.

Lappugla holder som regel til i Finland, Russland og i noen områder i Sverige, men har gjennom årene etablert seg mot sør-vest, der hvor det har vært smågnagertopper.

Lappugle
Foto: Trond Berg / NRK

Elverum utmerket biotop

For at ugla skal holde seg frisk nok til å kunne hekke må den ha tilstrekkelig tilgang til smågnagere, som er dens primære matkilde.

– Vi tror grunnen til at ugla kom til Hedmark henger sammen med at smågnagerbestanden var rekordhøy i 2010, sier Berg.

– Denne musespesialisten er på størrelse med en hubro, men ikke riktig like tung, sier Roar Solheim, ornitolog og ekspert på ugler ved Agder Naturmuseum.

Mellom 1892 og 2010 var det kun tre registrerte tilfeller av lappuglehekkinger i Norge, to i Sør-Odal og en i Trysil.

Ingen ugler klarer å bygge reir, derfor bosetter lappugla seg i reirene til andre rovfugler, og kan til og med tvinge en hønsehauk til å gi fra seg bostedet sitt, ifølge Berg.

Skaper turisme

Berg sier også at det kommer en rekke turister og fotografer til Elverum for å nyte og dokumentere det sjeldne synet.

– Ugla har et utrolig utseende, den er stor og veldig fotogen. Den er lite sky og lar seg betrakte, man kan til og med se på når den jakter, sier Berg.

Angriper sjeldent

– Hvis man møter på en lappugle må man bare nyte synet, hvis man kommer for nære barna vil den komme med varsellyder, men ellers er det minimal fare for at den skal angripe.

I mai ble en to turgåere og 14 år gammel gutt angrepet av ugle i Gaupne i Sogn og Fjordane, i følge politibetjent Kristin Sønnesyn ved Luster lensmannskontor.

I dette tilfellet var det en kattugle som angrep, mest sannsynlig i forsøk på å forsvare ungene sine i følge Berg.

Klipp fra Ut i naturen-programmet "Nå kommer de store grå" om lappugler i Hedmark. Foto: Trond Berg.

Nødvendig med ringmerking

Trond Berg er en av flere som driver med ringmerking av uglene. Informasjonen de dokumenterer inneholder stedsnavn, eventuell alder på ugla, hekkestatus og hva slags type reir de befinner seg i.

– Det er ikke noe hyggelig å forstyrre, med tanke på at det stresser uglene i hekketiden. Men det er nødvendig for å lære mer om den, vi gjør det så fort som mulig, og kun en gang i løpet av året, sier Berg.