Villsvin herjer med purkene til Heinrich

ÅSNES (NRK): Villsvin fra Sverige skader råner og parer seg med purkene til Heinrich Jung. Nå har grisebonden fått nok og krever at myndighetene stopper plagen.

Heinrich Jung driver økologisk gård med utegående gris i Åsnes.

KOSEGRIS: Grisene til Heinrich går ute året rundt, men nå kan villsvin fra Sverige tvinge grisene inn.

Foto: Ann-Kristin Mo / NRK

Den store purka lener seg mot bonde Heinrich Jung for å få kos. På den økologiske gården i Åsnes går alle grisene ute hele året.

Men nå gjør villsvin fra Sverige det vanskelig for bonden å ha dyra ute.

Tre ganger har villsvin kommet seg inn til grisene. Ei purke har blitt bedekt og en råne ble hardt skadet.

– De er mye raskere og sterkere enn tamsvin. Rånen fikk alvorlige kuttskader og sår som ble infisert. Derfor måtte den avlives, forteller Jung.

Villsvin er uønsket i norsk natur, og regjeringen la nylig frem en handlingsplan for å stoppe utbredelsen av dyret. Men bonden mener myndighetene gjør for lite for å bli kvitt problemet.

Kan spre dødelig dyresykdom

Torill Moseng

KREVER UTRYDDING: Veterinær Torill Moseng mener villsvina må bort.

Foto: NRK

I Sverige regnes villsvin som en naturlig art, og der finnes det nå rundt 300.000 dyr. Problemet er at disse krysser grensa til Norge.

Veterinærforeningen mener villsvin er en fare for både dyre- og folkehelsen. De mener bestanden i Norge må utryddes og at det må skje fort.

Det de frykter mest er spredning av afrikansk svinepest. En svært smittsom og dødelig dyresykdom.

– Får du et utbrudd i besetningen, dør nesen alle dyrene, sier Heinrich.

Krever en utryddingsplan

Heinrich Jung har utegris på gården i Åsnes i Hedmark.

LY: Når det er kaldt, kan grisene trekke inn i små hus med halm. Der inne er det 19 grader.

Foto: Ann-Kristin Mo / NRK

Villsvin formerer seg raskt, og om 15 år kan det være så mye som 40.000 villsvin i Norge.

Regjeringen har som mål at det skal være minst mulig villsvin i Norge, spredt over et minst mulig område.

For å nå dette målet er det laget en handlingsplan som gjelder fra nyttår.

– I Sverige ser vi at villsvinbestanden har vokst voldsomt de siste årene, og det er viktig at vi nå får på plass målrettede tiltak for å unngå en slik utvikling i Norge, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V).

Men handlingsplanen kritiseres.

– Den vil gjøre det lettere å jakte, men det går ikke raskt nok. Skal bestanden holdes nede, må vi ha organisert jakt, sier grønnsakbonde Lars Skarstad.

Lars Skarstad driver gartneri i Kongsvinger.

GARTNER: Lars Skarstad dyrker grønnsaker og har fått uønsket besøk av villsvin i åkeren.

Foto: Ann-Kristin Mo / NRK

Han driver Skarstad gartneri på Roverud ved grensa til Sverige og har hatt uønska besøk av villsvin som har spist opp avlinger.

Ordførere i 6 kommuner i Kongsvinger-regionen går nå sammen om å skrive et bekymringsbrev til landbruksministeren.

– Vi ønsker blant annet jakt om natta, fordi villsvin er mest aktive da. Og penger til å trene opp jegere. Slik kan vi få et effektivt uttak, sier Knut Hvithammar, som er leder i regionrådet for Kongsvinger-regionen.

Frykter jakt istedenfor utrydding

Villsvin

UØNSKA SVIN: Villsvinet er uønska i Norge.

Foto: Thomas Males / Thomas Males

Både bønder og politikere NRK har snakket med er bekymret for at grunneiere i Norge nå vil legge til rette for jakt, og tjene penger på det.

De mener målet må være utrydding og ikke jakt. Hvis ikke kan det føre til at det blir mange flere villsvin i Norge.

Miljødirektoratet, som har laget handlingsplanen sammen med Mattilsynet, deler ikke bekymringen

– Nei, det gjør vi ikke. De ledende rettighetshaverorganisasjonene er omforente om å følge opp intensjonene i handlingsplanen og har iverksatt et eget grunneierbasert prosjekt for å finne gode løsninger. Dette prosjektet ledes av Norskog, sier pressevakt Kjersti Moxnes.