Hopp til innhold

Kommunen talte biskopen imot – ble ikke bønnhørt

Engerdal kommune satte opp en ladestasjon for elbiler ved kirka uten godkjenning. Det likte verken departementet eller biskopen.

Engerdal kirke og ladestasjon

VANT IKKE FRAM; Biskopen sa nei til at ladestasjonen skulle få stå. Kommunen klaget til regjeringa, men fikk ingen støtte.

Foto: OLE MARTIN SPONBERG / NRK

Det ble bråk da kommunen uten godkjenning bygde ladestasjon for elbiler ved kirkegården. Biskopen satte foten ned. Kommunen anket saken til regjeringa, men vant ikke fram.

Vant ikke fram

Snart to år har gått siden Engerdal kommune begynte på et byggeprosjekt kommunen nok ikke ante omfanget av og interessen rundt.

Like utenfor gjerdet til den hvitmalte kirka kom det på plass en ladestasjon for elbiler.

Men det viste seg at prosjektet vakte irritasjon og harme.

Reaksjonene kom ganske fort i sosiale medier.

Men det var ikke bare meningsmann som reagerte. For det viste seg at kommunen hadde brutt den daværende kirkeloven. Kommunen glemte nemlig å søke om å få sette opp ladestasjon like ved gjerdet til Engerdal kirkegård.

Det ble flere møter mellom biskop, kommune og fylkeskommune om saken høsten 2020.

Biskopen sto fast på at ladestasjonen måtte flyttes, men kommunen ga seg ikke. Den satte sin lit til regjeringa, men ble ikke bønnhørt.

Klagen fra kommunen er ikke rettslig fremsatt og biskopens vedtak er derfor endelig, skriver Barne- og familiedepartementet i brevet til partene.

Likevel tar ikke departementet stilling til om ladestasjonen skal fjernes.

Biskopen står på sitt

Vi står fast på at denne ladestasjonen bør fjernes. Den framstår skjemmende for kirkebygget. Det sier seniorrådgiver hos biskopen i Hamar, Jon Arne Johansen Harby.

Han viser også til at stedet for ladestasjonen heller ikke er heldig for gravplassen rundt kirka.

Harby innrømmer at biskopen ikke har noe maktmiddel som kan føre til at stasjonen blir flytta.

– Det er Engerdal kommune som sjøl må finne ut hva den vil og hva som kan gjøres videre, legger Harby til.

Ladestasjon ved kirka og kirkegården i Engerdal.

OMSTRIDT FRA START; helt fra starten av, var det mange som reagerte på plasseringen av ladestasjonen for elbiler rett ved gjerdet og gravene på Engerdal kirkegård.

Foto: Geir Olav Slåen

Nye møter

Dermed har kommunen fått en vanskelig nøtt. De har ikke flere steder å klage.

– Nå må kommunen kontakte de andre partene for å finne en løsning som tilfredsstiller alle, skriver departementet.

Kommunedirektør Terje Vestad i Engerdal kommune sier at de helst vil at ladestasjonen blir stående. Ellers frykter han ekstra utgifter og merarbeid for kommunen.

ANKER SAK OM EL-LADESTASJON; Engerdal kommune anker saken om plassering av ladestasjon ved Engerdal kirke til Kulturdepartementet, sier kommunedirektør Terje Vestad.

ØNSKER MØTE; Kommunen hadde helst sett at ladestasjonen kunne bli stående, men kommunedirektør Terje Vestad vil innkalle partene til et nytt møte.

Foto: Terje Vestad

Kommunedirektøren vil innkalle partene til et møte, for å finne ut om det er mulig å finne fram til en god og praktisk løsning, som alle parter kan enes om.

Det har de ikke klart ennå.

Men en innrømmelse kommer i saken.

– Det ble litt hektisk for oss i kommunen da vi skulle sende anken og vet at den – som departementet påpeker – kom for sent, sier Terje Vestad.

Lovendring

Fra nyttår 2021 ble den gamle kirkeloven erstattet av en trossamfunnslov.

Der finnes ikke lenger bestemmelsen om at det ikke er lov å bygge nærmere en kirke enn 60 meter.

Det betyr også at biskopen ikke lenger skal godkjenne bygg innenfor denne avstanden fra kirka.

Ifølge Barne- og familiedepartementet gis ikke loven tilbakevirkende kraft.

Det betyr at vedtak som ble gjort etter den gamle kirkeloven fortsatt gjelder.