Hopp til innhold

Regjeringen sier ja til å skyte 42 ulver

Miljøministeren Vidar Helgesen åpner for å felle 26 ulver utenfor ulvesona og 16 innenfor. Etter at domstolen stoppet jakta i november har Helgesen gjort et nytt vedtak.

Vidar Helgesen

Miljøminister Vidar Helgesen sier ja til å felle i alt 42 ulver i vinter.

Foto: NRK

Lisensjakta på ulv utenfor ulvesona i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold ble stoppet da Verdens Naturfond (WWF) saksøkte Staten og fikk medhold i Oslo tingrett den 21. november.

Da var det allerede skutt fem ulver av kvota på 12 i denne regionen. (Jakta ble ikke stoppet for de 14 øvrige ulvene utenfor sona som holder til i andre regioner).

Endret ordlyden i felllingsvedtaket

I etterkant har departementet vurdert om de skal anke dommen eller fatte et nytt vedtak.

– Vi har bestemt oss for å ikke anke. Vi har fattet nytt vedtak om å felle inntil 12 ulver utenfor ulvesona i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold. Vi utbedrer de manglene tingretten har påpekt, sier Vidar Helgesen.

Tingretten påpekte at regjeringens fellingsvedtak viste til Stortingets bestandsmål og ikke i tilstrekkelig grad til naturmangfoldsloven og retten forholder seg ikke til stortingsvedtak, men til loven.

Det nye vedtaket som miljødepartementet har gjort nå, åpner for at jakta kan settes i gang igjen. Men Helgesen har bestemt at det ikke kan skje før 21. desember.

– Vi har blitt anbefalt av vår advokat å gi domstolen litt tid til eventuelt å vurdere spørsmålet på nytt, sier Vidar Helgesen.

Får ikke skyte Slettåsflokken

På pressekonferansen i dag kom miljøminister Helgesen også med sin avgjørelse for jakta innenfor ulvesona i Hedmark.

– Det gis tillatelse til lisensfelling på inntil 16 ulver i Osdalsreviret og Julussaflokken. Vi har vurdert vilkårene for bestandens overlevelse, og mener det er forsvarlig, sier Vidar Helgesen.

Det gis ikke tillatelse til å ta ut Slettåsflokken.

Rovviltnemdene ville ta ut Slettåsflokken også, i alt 24 ulver innenfor sona, men Helgesen gir altså bare tillatelse til å ta ut 16. Jakta innenfor ulvesona skal starte 1. januar.

Naturvernforbundet raser

Naturvernforbundet avgjørelsen om å ta ut i alt 42 ulver er uansvarlig.

– Å skyte tre firedeler av Norges ulvebestand er ingen måte å forvalte en kritisk truet art på. Skal vi ha en levedyktig ulvebestand, kan vi ikke skyte så mange som 42 ulver, sier Silje Ask Lundberg, leder i Naturvernforbundet.