Regjeringa åpner for flere bommer på sideveger

Bilister i Innlandet må belage seg på å bruke hundrevis av millioner kroner i bompenger på veger de knapt kommer til å bruke. Og regjeringa åpner nå for bom på flere sideveger i Norge etter at Frp er ute av regjering.

BOM GAMLE E6 BERGSHØGDA; bomstasjonen på gamle E6 på Bergshøgda klargjøres.

BOMMEN SNART PÅ PLASS: vegbommen som kommer på gamle E6 på Bergshøgda i Ringsaker er snart ferdig montert.

Foto: Kjell Åge Kampestuen / NRK

Regjeringsplattformen fra Granavolden slår fast at vegprosjekter som hovedregel skal planlegges uten bom på sideveger. Med Frp i regjering ble det også bestemt at nye veger skal planlegges uten bom på sideveger og at også påbegynte prosjekter skulle gjennomgås. Dette blir det nå en endring på.

Bommer på flere sideveger

SNART PÅ PLASS; monteringen av den nye bomstasjonen på gamle E6 på Bergshøgda i Ringsaker er snart ferdig og klar til bruk.

SNART PÅ PLASS; monteringen av den nye bomstasjonen på gamle E6 på Bergshøgda i Ringsaker er snart ferdig og klar til bruk.

Foto: Kjell Åge Kampestuen / NRK

I Innlandet pågår en storstilt vegutbygging i milliardklassen.

Det kommer firefelts veg på E6 fra Stange og nordover, ny E16 mellom Fønhus og Bjørgo i Valdres og ny riksveg 3/25 mellom Løten og Elverum.

Men bilistene må ta en stor del av regninga gjennom bompenger. Og de som ikke bruker vegen må også være med å ta støyten. For det blir også bom på sidevegene. Bilistene her må trolig ut med rundt 160 millioner kroner årlig.

Sterke lokale reaksjoner

Likevel ønsker nå fylkespolitikerne i Innlandet å ta inn 160 millioner kroner årlig på bom på sidevegene.

Det får mange lokalt til å reagere.

– Vekk med bommene, sier Rune Mikkelsen i Brumunddal.

I vinter startet han Facebookgruppa "Nei til bommer mellom Hamar og Brumunddal på gamle E6". I dag har gruppa rundt 8 000 medlemmer og har samlet inn nær 3 800 underskrifter mot de nye bommene.

KJEMPER MOT BOM PÅ SIDEVEGER RINGSAKER; Rune Mikkelsen startet Facebookgruppe i protest mot vegbom blant annet på gamle E6 mellom Brumunddal og Hamar.

KJEMPER MOT BOM PÅ SIDEVEGER RINGSAKER: Rune Mikkelsen startet Facebookgruppe i protest mot vegbom blant annet på gamle E6 mellom Brumunddal og Hamar.

Foto: Privat

Underskiftene ble overlevert fylkestingsrepresentantene.

Førte ikke fram

Camilla Ryste

PROVOSERT; Kommunikasjonsjef i NAF, Camilla Ryste, mener det er helt feil, at lokalbefolkning som stort sett kjører sideveger, skal betale bomavgift til nye hovedveger de knapt nok kjører på.

Foto: Pressebilde / NAF

Protester mot de nye vegbommene førte ikke fram i fylkestinget.

Et flertall vedtok at det skal innføres bompenger på sideveger til de tre ulike vegprosjekter i regionen.

Flertallet i fylkestinget i Innlandet bestående av H, Sp og Ap har som et kompromiss, gått inn for at innbyggere i bomkommunene bare skal betale for 40 bompasseringer hver måned.

Det omfatter kjøring både på de nye hovedvegene og sidevegene.

-Dette hjelper lite for en familie der kanskje både barn og voksne skal kjøre til ulike aktiviteter flere ganger i uka når arbeidsdagen er over, sier Rune Mikkelsen.

Camilla Ryste, kommunikasjonssjef i Norges Automobil-Forbund-NAF mener det blir helt feil å pålegge lokalbefolkningen som bruker sideveger å betale bomavgift til den nye hovedvegen

– En veg mange av dem kommer til å bruke i liten grad, sier hun.

Svikt i bominntekter

Men fylkespolitikere forsvarer vedtaket:

Uten bomavgift på sidevegene til disse store vegprosjektene ville det blitt en årlig svikt i inntekter på 160 millioner kroner.

Det sier Kari-Anne Jønnes, fylkestingspolitiker for Høyre i Innlandet.

Kari-Anne Jønnes fra Gran Høyre står i en resepsjon

KOMPROMISS VEGBOMMER: Høyres Kari-Anne Jønnes mener det er et godt kompromiss , at innbyggere i bomkommunene bare skal betale for 40 bompasseringer hver måned.

Foto: Anne Marie Hvattum / NRK

– Dermed ville det gått enda lengre tid før vegene blir nedbetalt, sier hun.

Jønnes understreker også at det er flere gode grunner til å innføre bomavgift på sidevegene til disse tre vegprosjektene.

– Uten bomavgift risikerer vi å få en stor økning av trafikk på sidevegene og disse er ikke bygd for dette, sier hun.

Hun poengterer også at økt trafikk kunne bety at det kan oppstå farlige situasjoner for myke trafikanter på disse lokale sidevegene.

Regjeringens vurdering

Ingelin Noresjø, statssekretær (KrF) i Samferdselsdepartementet

SKEPTISK: Ifølge statssekretær Ingelin Noresjø i Samferdselsdepartementet, mener de er innenfor Granavolderklæringa.

Foto: Samferdselsdepartementet

Og fylkespolitikerne får betinget støtte fra regjeringa. Den åpner nå nemlig for mer bom på sideveger, sjøl om statssekretær Ingelin Noresjø (KrF) i Samferdselsdepartementet ikke vil uttale seg om på sideveger i Innlandet.

– Hovedregelen er at vi ikke ønsker bom på sidevei, men der bom på sidevei er nødvendig for å realisere prosjektet, så kan det åpnes for det. Dette har mye med trafikksikkerhet og finansiering av prosjektet å gjøre. Dette har vi nå presisert i et brev til Statens vegvesen, sier hun.

Hun sier dette er en presisjon av det som allerede står i Granavold-erklæringa. I brevet står det tydelig at regjeringa ønsker en endring, med mulighet for flere prosjekter med bom på sideveger.

Hun kjenner foreløpig ikke til andre pågående prosjekter der det er lagt inn bom på sidevegene, bortsett fra nok en prosjekt i Innlandet, nemlig E16 ved Kongsvinger.

Frp reagerer

Tor André Johnsen i Transportkomiteen på Stortinget reagerer kraftig. Han mener det er et brudd på Granavolderklæring dersom det blir vedtatt bompenger på disse sidevegene.

– Ja absolutt. Her svikter våre tidligere regjeringspartnere H, V og KrF oss i Frp. Mens Ap og Sp svikter også, men de svikter sine egne ordførere i Løten, Ringsaker, Ringebu og Sør-Fron. En sjokkerende arroganse vi aldri ville sett i Frp, hevder Johnsen.

Han mener det er en krigserklæring mot Frp dersom dagens regjering og de andre opposisjonspartiene nå starter en offensiv for å få bom også på sidevegene.