Hopp til innhold

Forelska seg i pasient - må gå til psykolog

Omsorgsarbeider Hilde Ågot Valleraune står i fare for å miste autorisasjonen som helsearbeider, hvis hun ikke går til psykolog. Grunnen er at hun ble kjæreste med hjemmehjelpsbruker Anders Gjestvang.

Hilde Ågot Valleraune og Anders Gjestvang

ULOVLIG KJÆRLIGHET: Anders Gjestvang og Hilde Ågot Valleraune møttes som pasient og omsorgsarbeider. Snart håper de å kunne flytte sammen.

Foto: Geir Bernhard Randby / NRK

– Jeg er veldig skuffet. Det var et sjokk, for jeg hadde ikke trodd at utfallet skulle bli sånn, sier Hilde Ågot Valleraune.

NRK fortalte nylig historien om omsorgsarbeideren på Lillehammer som ble kjæreste med en bruker av hjemmehjelpstjenesten i kommunen. Forholdet deres førte til at Hilde ble klaget inn til Statens helsetilsyn for brudd på helsepersonelloven. Nå foreligger vedtaket.

Helsetilsynet mener det er grunnlag for å frata henne autorisasjonen som omsorgsarbeider. men de har likevel kommet til at Valleraune kan fortsette i yrke på bestemte vilkår.

Hun må blant annet melde fra til nåværende og fremtidige arbeidsgivere at hun har fått en såkalt begrenset autorisasjon. Hun må også få oppfølging av en faglig veileder og jevnlig skrive egenrapporter til Helsetilsynet.

I tillegg må Hilde Ågot gå til personlig veiledning hos psykolog eller psykiater. Tema for samtalene skal være hvordan hun knytter seg til andre mennesker, slik at en tilsvarende situasjon ikke skal oppstå senere, mener Helsetilsynet.

Hilde Ågot Valleraune står ute på verandaen.

VIL KLAGE: Hilde Ågot Valleraune sier hun vil klage på vedtaket fra Statens helsetilsyn.

Foto: Alexander Nordby / NRK

– Tråkker på stoltheten min

– Det tråkkes på stoltheten min. Det er jo det som svir og gjør mest vondt, sier Valleraune.

Hun og kjæreste Anders Gjestvang møttes som omsorgsarbeider og bruker. Da forholdet mellom dem utviklet seg til kjærlighet, valgte Hilde å si ifra til arbeidsgiveren sin Lillehammer kommune.

Hun fikk nye arbeidsoppgaver et annet sted i hjemmehjelpstjenesten, men samtidig ble saken meldt til fylkesmannen og Helsetilsynet som altså åpnet en tilsynssak.

– Jeg har valgt å gå riktige tjenestevei og være ærlig fra første dag. Jeg mener at ærlighet burde belønnes og ikke straffes. Jeg trodde ikke at det skulle bli så ille som dette her, sier Valleraune.

Hun vil nå klage vedtaket inn til Statens helsepersonellnemnd for om mulig å få det omgjort.

– Overrasket og skuffet

Kjæresten Anders Gjestvang vil ha seg frabedt å bli framstilt som et offer. Da han ble kjent med avgjørelsen, trodde han det var en spøk.

– Vi er både overrasket og skuffet og mener at det stilles altfor få krav til bevis, skriver han i en e-post til NRK.

Anders ble utsatt for en trafikkulykke i 1988 og sitter i rullestol. Han trenger derfor daglig hjelp fra hjemmetjenesten i Lillehammer kommune. Til daglig jobber han som selvstendig næringsdrivende og har ni ansatte på heltid. Kjærlighetsforholdet til Hilde Ågot beskrev han som en stor gladsak, da NRK snakket med han 1. oktober i år.

– Jeg og alle mine venner synes at dette er en gladsak. Som rett og slett alle parter burde ha satt pris på. Og i stedet er det blitt til en overgrepssak fra Hilde mot meg som ett uskyldig offer, sa Gjestvang.

En kvinne fra Lillehammer er klaget inn inn til Helsetilsynet etter at det kom fram at hun har et forhold til en pasient.

Se tv-saken fra 1. oktober 2014 der Anders og Hilde Ågot forteller om hvordan de møttes.

Hadde en "behandlingsrelasjon"

I det 10 sider lange vedtaksbrevet skriver Statens helsetilsyn at Hilde Ågot Valleraune over tid privatiserte forholdet til brukeren, og at hun etablerte et privat intimt forhold mens hun hadde en behandlingsrelasjon til ham.

Helsetilsynet argumenterer også med at det ikke nødvendigvis er et likeverdig forhold selv om det i utgangspunktet kan se slik ut.

"I vennskaps- eller kjærlighetsforhold som springer ut av et pleieforhold, blir det imidlertid lett ubalanse i styrkeforholdet mellom partene. (...) Kompetanse, sårbarhet og autoritet er ulikt fordelt. Slike skjevheter vil partene ta med seg inn i et personlig og privat forhold dem imellom. Ubalansen kan bli særlig tydelig dersom det oppstår ubalanse i forholdet, eller ved et eventuelt brudd."

Assisterende direktør Heidi Merete Rudi i Statens helsetilsyn sier at praktiseringen ar regelverket er streng på dette punktet.

– I henhold til dagens regelverk og normer, så er rollesammenblanding ikke akseptabelt. Er du i en hjelperolle, så kan du ikke etablere et forhold til den du hjelper, sier hun.

– Men Valleraune forteller at hun ga beskjed til arbeidsgiveren med en gang det ble et kjærlighetsforhold?

– Ja, og det har vi kommentert i vedtaket at det gjorde hun rett og klokt i. Problemet er at dette var et profesjonelt forhold mellom en bruker og en hjelper som hadde vart over lang tid før dette skjedde. Vi har flere eksempler på saker der det i ettertid har vist seg at brukeren har opplevd dette helt annerledes enn det man gjorde da forholdet ble etablert, sier Rudi.

– Et helt oppegående menneske

Hilde Ågot Valleraune sier hun selvfølgelig forstår at det finnes regler og lovverk som skal begrenser eller hindre helsepersonell i å inngå nære forhold med pasienter eller brukere.

– Men i dette tilfellet så er jo Anders et helt oppegående menneske. Han har jo ingen sykdom, verken fysisk eller psykisk. Han er jo en frisk mann, sier hun.

På tross av det som nå skjer, angrer hun ikke at de to ble kjærester.

– Jeg kunne ha gått gjennom dette en gang til. For det er jo den mannen jeg vil ha. Han er mannen i mitt liv, sier hun.