Kurses i hvordan ulykker med hybridbiler kan håndteres

– Utfordringen er å finne ut hva slags bil det er når ulykken er ute. Da må vi få bilen strømløs, sier underbrannmester.

Hybridbil

HYBRIDSUKSESS: Toyota har solgt mer enn 26 000 hybridbiler i Norge siden 2000, men aldri opplevd brann i noen av dem.

Foto: August Nordby / NRK

Salget av både hybridbiler og elbiler har tatt av i Norge, og det betyr at sjansen for at det vil skje alvorlige ulykker der slike kjøretøy er involvert er blitt betydelig større.

For brannmenn og redningsfolk som er først på et ulykkessted, er det helt avgjørende å vite nøyaktig hva de skal gjøre med elektrisk drevne biler i en krisesituasjon.

– Utfordringen er å finne ut hva slags bil det er. Er det en ren elbil, eller en hybrid. Deretter må vi få den strømløs, slik at vi ikke gjør situasjonen verre enn det den er, sier Kjell Sønsteli, underbrannmester ved Lillehammer region brannvesen.

Han og kollegene har denne uka fått opplæring av bilprodusenten Toyota. Det japanske bilkonsernet står nemlig for salget av brorparten av alle hybridbiler her i landet.

De siste 13 årene har Toyota solgt mer enn 26 000 hybridbiler i Norge. Instruktør Roy Ekornrud har reist hele landet rundt for å informere om brann- og redningsarbeid på hybridbiler.

Hybridbiler mangler skiltmerking

Roy Ekornrud

IKKE BRANNFARLIG: Toyota har til nå ikke opplevd en eneste brann i noen av sine hybridbiler i Norge, sier instruktør Roy Ekornrud i Toyota.

Foto: August Nordby / NRK

– Jeg holder kurs blant annet for å ufarliggjøre dette med hybridbiler, batterier og det at mange tror at man kan få strøm i seg. Vi har hatt inne flere tusen mann fra redningstjenesten som er blitt orientert om hvordan de skal håndtere en hybridbil ved en eventuell ulykke eller brann, sier han.

Det største problemet, ifølge Ekornrud, er å vite at man faktisk har med en hybridbil å gjøre – med batterier og strømførende kabler. Hybridbiler er nemlig ikke merket med egne bokstaver på skiltene slik tilfellet er med blant annet elbiler.

– Elektriske biler har jo EL i skiltet, hydrogenbiler har HY i skiltet og gassbiler har GA i skiltet. Hybridbiler har imidlertid helt vanlige skilter. Så man må altså se etter andre merker på bilene for å se om det er en hybridbil, forteller han.

Brannfaren i hybridbiler er ikke større enn i andre biler. Toyota Norge har til nå ikke opplevd en eneste brann i noen av sine hybridbiler.

Ifølge Ekornrud er det likevel viktig at brannvesenet og redningspersonell vet hva som skal gjøres for å få stanset spenningen fra batteriene før man begynner å frigjøre folk som er bevisstløse eller skadet i bilen.

– Når man kommer fram til en hybridbil, og kollisjonsputene har gått av, så er bilen det vi kaller «død». Da er det ikke noen spenning fra batteripakken fram til elektromotoren. Da kan man begynne å jobbe med bilen uten problemer. Dersom man er usikker, så kan man også nappe ut en spesiell kontakt, og da er man helt sikker på at bilen er «død», sier han.

(Saken fortsetter under bildet.)

Batteri under setet

UNDER SETET: Batteriet i denne Toyota personbilen er plassert under baksetet. Oransje farge viser viktige strømførende ledninger, kabler og deler.

Foto: August Nordby / NRK

667 bilbranner

I 2012 rykket brannvesenet ut til 667 bilbranner i Norge, viser tall fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Det finnes per i dag ikke noen egen registrering av branner i elbiler og hybridbiler, men dette skal være på trappene.

Ufullstendige tall som NRK har fått tilgang til fra direktoratet, viser at det ble registrert seks utrykninger til elbilbranner i fjor og fire slike utrykninger i 2012. For hybridbiler viserer tallene at det er meldt om til sammen fire brannutrykninger i perioden 2011–2014.

Underbrannmester Kjell Sønsteli i Lillehammer mener det ikke er grunn til å hevde at hybridbiler eller elbiler er noe farligere når det oppstår brann enn andre biler.

– Dette er ikke spesielt farlig eller vanskelig. Men det er jo viktigst vi har kunnskap. Vi bruker også røykdykkerutstyr og ulikt verneutstyr ved bilbrann.

Bideltalj

MERKET: Hybridbiler har ikke egen skiltmerking, og derfor må man se på detaljene på den enkelte bilmodellen for å vite at det er en hybridmotor.

Foto: August Nordby / NRK

Det er det samme som når man skal inn i et hus med alle de farene som er der. Det er mye farlige gasser fra en bilbrann også, sier Sønsteli.

Han har følgende råd til folk som opplever brann i hybridbileller elbil?

– Dersom det brenner i bilen, kan man prøve å slukke eller trekke seg unna. Og så er det selvfølgelig viktig å ringe brannvesenet, sier Sønsteli.