Reddet 1200 griser fra brann

Brannvarslingsutstyr og rask reaksjon fra kona på gården forhindret at 1200 griser brant inne i driftsbygningen på Jømna i Elverum.

Reddet 1200 griser fra brann

– Det er helt utrolig hvor riktig hun gjorde det, sier brannsjef i Midt-Hedmark, Nils Haagenrud, som ikke er i tvil om at grisebonde Tove Ingerid Bast sin reaksjon forhindret en dyretragedie på gården. Han mener det viser hvor viktig det er med skikkelig brannvarslingsutstyr i driftsbygninger.

Reddet 1200 griser fra brann

Brannsjef Nils Hagenrud (t.v.) mener Tove Ingerid Bast sin innsats hindra ny dyretragedie.

Foto: Bjørn Opsahl

Ble varslet på mobil

Det var torsdag 30. august brannalarmen gikk i driftsbygningen på gården på Jømna. Heldigvis hadde forsikringsselskapet stilt krav til eierne av gården om skikkelig brannvarslingsutstyr. Og de var behjelpelige med å finne ut hvor de skulle ha brannslokkingsapparatet.

Brannvarslingssystemet er koblet til mobiltelefonen til Tove Ingerid Bast. Hun fant ut at mannen ikke var hjemme, derfor dro hun til gården med en gang og var der ti minutter etter at alarmen hadde gått.

Reddet 1200 griser fra brann

Brannen starta i sikringsskapet i driftsbygningen.

Foto: Bjørn Opsahl

– Det kom røyk og flammer ut av sikringsskapet, forteller hun om hvordan det så ut da hun kom til grisefjøset der de har 1200 griser. Hun tok fram pulverapparatet og fikk slokket brannen før brannvesenet rakk å komme til gården.

– Jeg sender en takk til han som lærte meg opp til å bruke pulverapparatet, sier hun. Hun er også glad at de har investert i skikkelig brannvarslingsutstyr slik at hun rakk å komme seg på gården før brannen fikk utvikla seg videre.

– Jeg er glad vi har det brannalarmutstyret, ellers hadde alle dyra gått med. Det hadde vært helt tragisk, sier hun.

1000 branner i driftsbygninger

De siste 6 åra har det vært over 1000 branner i driftsbygninger på norske gårder. Mange av disse dyretragediene kunne ha vært unngått hvis det var skikkelig brannvarslingssystem i driftsbygningene, mener brannsjef i Midt-Hedmark Nils Haagenrud.

– Normalt tar det mellom 20 og 30 minutter før en driftsbygning er totalt overtent, sier han. Mattilsynet har nå påbudt brannvarslingsanlegg i driftsbygninger med dyr.

– Det er kjempeviktig for å redde liv, sier Haagenrud som mener at den raske reaksjonen til Tove Ingerud Bast forhindret en dyretragedie.

De siste 6 åra har det vært over 1000 branner i driftsbygninger på norske garder. Verdier for over en millard kroner har gått tapt. Bak disse tallene skjuler det seg mange menneske- og dyretragedier, som kunne vært unngått med skikkelig brannvarslingsutstyr.

Reporter Tom Haakenstad/Fotograf Bjørn Opsahl