Hopp til innhold

Reagerer på rovdyr-utspill

- Rovdyrsituasjonen er politisk skapt, og må derfor løses politisk, sier småbrukerlaget, som reagerer på utspill fra Oppland SV.

Bjørn
Foto: Per Løchen, NTB Pluss

Aksel Hagen

Aksel Hagen

Foto: Stig Weston

Det var torsdag morgen Oppland SV's førstekandidat, Aksel Hagen, sa at "det kommer rovdyr over fra Sverige enten vi vil eller ikke", og at vi ikke kan "beslutte vekk" rovdyr.

- Kan løses politisk

- Det er oppsiktsvekkende at en som håper å komme på Stortinget ikke har større tiltro til politiske virkemidler, sier Kristian Ekre, fylkesleder i Oppland bonde- og småbrukarlag. - Den situasjonen vi nå har i Norge og Sverige har sin bakgrunn i politiske vedtak, og kan derfor løses politisk.

- Hvordan da?

- Alle rovdyr som angriper beitedyr, bør avlives. Dette krever politisk vilje, så enkelt er det. Aksel Hagen minner om Pilatus fra bibelhistorien, der han distanserer seg fra ansvaret. Han overlater alt til forvaltningen, sier Ekre.

- Har virkemidlene

Anne Tingelstad Wøien

Anne Tingelstad Wøien

Foto: Svein Erik Dahl

Hagen får også kraftig motbør fra toppkandidaten i et annet regjeringsparti, Anne Tingelstad Wøien fra Senterpartiet. - Det er selvfølgelig riktig at vi ikke kan vedta vekk ulv og bjørn som kommer fra Sverige, men vi kan jo bestemme at skadedyr kan tas ut. Og det bør skje øyeblikkelig, med en gang angrepet har skjedd.

- Kan ikke vedta vekk rovdyr

- Forskerne er ganske entydige i sin beskrivelse av situasjonen, sier Aksel Hagen. - Det er så mye ulv og bjørn i Sverige, at de vil strømme inn, enten vi vil eller ikke. Vi kan ikke bare vedta å ha et rovdyrfritt Oppland.

- Særlig nå i valgkampen er det viktig å være nøkterne og ikke påstå overfor oss sjøl og husdyreierne at vi kan beslutte vekk ulv og bjørn.

Leie ut beiterett

Hagen mener at gårdbrukere i områder med ynglende ulv bør få tilbud om å selge ut eller leie ut beiteretten sin til Staten.

- Det er ikke mulig å kombinere kjerneområder for ulv med sauehold. Når det gjelder bjørn er det viktig å få til raskere og mer effektivt uttak av skadedyr, i tillegg til forebyggende arbeid, sier Hagen.

Flere saker fra Innlandet