Hopp til innhold

Rask gaupejakt

Gaupejakta i Oppland har vært svært effektiv. Det tok bare fem dager før lisensjegerne hadde fylt hele totalkvoten på 10 dyr i region 3 i gamle Oppland.

Gaupejakta startet 1. februar, og allerede 5. februar ble årets jakt avblåst. Da var åtte hanngauper og to hunngauper felt.

Rovviltansvarlig i Statens naturoppsyn, Ole Knut Steinset, sier til Oppland Arbeiderblad at han ikke kan huske at gaupejakta har vært gjennomført så raskt før.

Flere saker fra Innlandet