Rasismesak i retten

I dag starter rettssaken i den såkalte rasismesaken i Elverum i tingretten. En far og hans to sønner er tiltalt for vold og trusler mot en norsk-somalisk familie. Faren bestrider at han er skyldig, ifølge mannens forsvarer Jostein Løken