– Slo ned som en drepende bombe

Tynset Høyre forlanger at helsearkivet blir etablert som planlagt. At Solberg-regjeringen har strøket arkivetableringen fra budsjettet, har slått ned som en drepende bombe i Hedmark, skriver Tynset Høyre.

Karin Andersen

Karin Andersen mener det bare er tull at prosjektet må kvalitetsikres bedre.

Foto: Erichsen, Jarl Fr. / SCANPIX

Både Tynset Høyre og andre politiske partier i fjellregionen reagerer kraftig på at Regjeringen med et pennestrøk har kuttet ut bevilgningen til et helsearkiv med 80 arbeidsplasser på Tynset.

– For Tynset, fjellregionen og Hedmark er bygging av arkivene og tilførsel av 80 statlige arbeidsplasser uhyre viktig. Vedtaket om arkivetableringen på Tynset har skapt merkbar optimisme og fremtidstro i fjellregionen.

Det skriver gruppeleder i Tynset Høyre, Berit Nordseth Moen, i et brev til de tre involverte departementene. Tynset Høyre ber om et møte snarest.

Det skriver Berit Nordseth Moen i brevet til tre departementer.

Alt var klart til byggestart

Solberg-regjeringens begrunnelse for å kutte ut bevilgningen til helsearkivet, er at det ikke er godt nok utredet og kvalitetssikret.

I brevet fra Tynset Høyre plukkes det argumentet fra hverandre.

  • Beslutningen om å legge det nye helsearkivet til Tynset ble tatt i 2009.
  • I 2011 ble det vedtatt at det nye sentraldepotets magasiner også skulle bygges i tilknytning til helsearkivet på Tynset.
  • Tomta er klar.
  • Sommeren 2012 ble hovedentreprenør valgt.
  • I september i år la Statsbygg fram kostnadsoverslag og konkrete planer for Kulturdepartementet.
  • 75 millioner kroner ble lagt inn i budsjettet for byggestart våren 2014.

At Solberg-regjeringen nå har strøket bevilgningen er et kraftig slag for Tynset.

– Det har aldri vært signalisert uenighet om arkivenes utbyggingsbehov eller plassering på Tynset. Høyre lokalt og stortingsrepresentant Gunnar Gundersen har i prosessen vært aktive støttespillere, skriver Nordseth Moen i brevet.

«Alle» har regnet med helsearkivet

Tynset Høyre peker på at den forestående arkivetableringen, som altså ville gi Tynset 80 nye arbeidsplasser, har gitt stor optimisme og giv i Tynset og fjellregionen.

Alle kommunale planer har hatt nyetableringen i fokus.

– Kommunale planer, skoler, høyskolen, barnehager, boligområder, sykehuset, næringsplaner, nyetableringer og tilflytting har alle arkivetableringen som motivasjon og mål! står det i brevet.

Tynset Høyre ber derfor om et møte med kulturminister, helseminister og kommunalminister for at det skal bli slått fasty at helsearkivet skal etableres.

Også SVs Karin Andersen er opprørt over at Solberg-regjeringen har kuttet ut bevilgningen til helsearkivet.

– Bare tull

– Det er bare tull når Johnsen (Tor Andre Johnsen, Frp) prøver å late som om dette handler om kvalitetssikring av regnestykker. Det er en politisk beslutning om å legge arkivene til Tynset som er forandret. Hvis det bare var regnestykkene de var uenige i, kunne de latt lokaliseringsbeslutningen stå, uttaler Karin Andersen til NRK.