Hopp til innhold

Dommere: – Kan svekke tilliten til oss

Dommere reagerer på at utvalget som vil slå sammen tingrettene vurderer om det er spesielle mennesketyper som søker seg til de små domstolene.

Rettsak Øyer-drap

Sorenskriver i Sør-Gudbrandsdal tingrett, Elisabeth Løvold, mener formuleringene i rapporten er uheldig.

Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

Er det spesielle mennesketyper som søker seg til de mindre domstolene?

Det er i hvert fall et spørsmål som Domstolutvalget stiller.

Sorenskriver Jens Morten Nesseth i Sør-Østerdal tingrett, og kollega Elisabeth B. Løvold i Sør-Gudbrandsdal tingrett, reagerer på formuleringene om at ulike mennesketyper kan søke seg til ulike domstoler, og være mer eller mindre effektive.

– Det er mildt sagt merkelig, sier Jens Morten Nesseth.

Vi er alle forskjellige, men å knytte det opp mot personlighetstyper synes jeg er rimelig spesielt.

– Vi har reagert på det. Det er første gang jeg har sett noe sånt, sier Elisabeth B. Løvold.

Utdrag fra utredning om domstolsstruktur

Utdrag fra Domstolkommisjonens utredning, som konkluderer med at domstolene må sentraliseres.

Se hele rapporten her. Domstolkommisjonens rapport

Vil ha kraftig sentralisering

1. oktober la et regjeringsoppnevnt utvalg fram sin rapport om hvordan domstolene bør organiseres i framtida. De konkluderer med at det er nødvendig med sentralisering og foreslår at 60 tingretter skal bli til 22 med 30 bemannede rettssteder.

Om Stortinget er enige betyr det at en rekke domstoler i mindre byer og tettsteder blir lagt ned.

Emilie Enger Mehl

Emilie Enger Mehl mener vettet er likt fordelt over hele landet og at dommere er like produktive uansett hvor de jobber.

Foto: Hans Cosson-Eide / NRK

Stortingsrepresentant Emilie Mehl (Hedmark SP) mener utvalget antyder at personlighet kan knyttes opp mot geografi og produktivitet.

– Det er ren spekulasjon å antyde at personlighet kan ha sammenheng med valg av arbeidssted og produktivitet. Det er fullstendig irrelevant i en utredning om domstolstruktur.

– Kan svekke tilliten til dommerne

Sorenskriver Jens Morten Nesseth kan skilte med at både Nord-Østerdal tingrett og Sør-Østerdal tingrett, som han er leder for, ligger helt i toppen av statistikken når det gjelder effektivitet.

– Det er flere faktorer som er årsaken til det, men størrelsen er ikke en av dem, sier han.

Kollega Elisabeth B. Løvold synes også formuleringene er uheldige.

– Det kan nesten oppfattes som en spekulasjon og det er særlig uheldig fordi det kan være egnet til å svekke tilliten til dommerne i de små domstolene, sier hun.

Både Løvold og Nesseth poengterer at det stilles like krav til alle dommere uansett hvor de skal jobbe.

Ikke ment sånn

Lederen i Domstolkommisjonen, sorenskriver Yngve Svendsen, avviser at de antyder at dommere og øvrige ansatte i små tingretter er mindre produktive.

– Nei. Formuleringene sier at begge deler kan tenkes. Derfor er denne setningen med i rapporten: «Tilsvarende kan det også være motsatt, altså at mer produktive personer søker seg til mindre domstoler.»

På spørsmål om hvorfor de i det hele tatt diskuterer om ulike mennesketyper søker seg til ulike domstoler, svarer han at det var nødvendig å nevne det.

– Hvis muligheten for at de er forskjellige ikke hadde blitt nevnt, ville økonometikere og statistikere ha kunnet innvendt at kommisjonens eksperter ikke hadde tatt hensyn til muligheten for uobservert heterogenitet, svarer Svendsen.

Kan være både og

I effektivitets-analysen som domstolkommisjonen har fått som del av sitt beslutningsgrunnlag, står det:

«Det er særlig en del tingretter med mindre enn 15 stillinger som er lite skalaeffektive og som derfor har lav produktivitet. Det er likevel også noen små tingretter med høy produktivitet.»

Selv om kommisjonen selv peker på at det er variasjoner, anbefaler de altså langt færre og større tingretter enn i dag.

Justisministeren: En sprek rapport

Justisminister Jøran Kallmyr

Justisminister Jøran Kallmyr vil være til stede når kommisjonen orienterer nærmere om rapporten sin onsdag.

Foto: Helge Tvedten

Onsdag denne uka skal lederen i domstolkommisjonen redegjøre nærmere for rapporten. Justisminister Jøran Kallmyr skal holde et innlegg. Der skal både Per Morten Nesseth og Elisabeth Løvold være til stede.

Men basert på de politiske reaksjonene tror ikke sorenskriver Nesseth at forslaget til sammenslåing av tingrettene blir vedtatt slik det står.

– Det var mange negative reaksjoner fra politikerne. Jeg la også merke til at justisministeren kalte rapporten «rimelig sprek», da han fikk den forelagt, sier Nesseth.