Rådmann vil ha tilbake jobben

Den oppsagte rådmannen i Sør-Aurdal møter i retten i dag, med krav om å få tilbake sin stilling.

Håkon Rydland

PERSONLIG DRAMA FOR OPPSAGT RÅDMANN: Håkon Rydland.

Foto: Sør-Aurdal kommune

– Prosessen mot meg er et karakterdrap, og jeg ser fram til å få fakta på bordet, sier Håkon Rydland i forkant av rettsmøtet i Valdres tingrett i dag.

Sagt opp etter sju måneder

9. mars ble Rydland sagt opp fra sin stilling etter å ha vært rådmann i sju måneder. Han mener oppsigelsen er usaklig og har stevnet kommunen for retten.

Tema for rettsmøtet i dag er "midlertidig forføyning", med krav om at han kan stå i stillingen inntil saken er avgjort i hovedforhandling.

Han har gitt et tilsvar til kommunen på 170 sider inkludert vedlegg, og mye tyder på at Sør-Aurdal står foran en omfattende rettsprosess.

Tidligere underordnet som vitne

Rydland stiller med to vitner i dag. Den ene er hans tidligere arbeidsgiver, ordfører Eivind Brenna i Vestre Slidre. Brenna har tidligere sagt at Brenna utførte sin jobb på en utmerket måte, og at han var godt likt av både ansatte og politikere.

Det andre vitnet er skogbrukssjef i Sør-Aurdal, Arild Haglund. Som mellomleder i kommunen har Haglund god kjennskap til hvordan Rydland har fungert i den perioden har fungerte i rådmannsstillingen.

Kåre Helland, ordfører Sør-Aurdal

MÅ HÅNDTERE VANSKELIG SAK: Ordfører i Sør-Aurdal, Kåre Helland.

Foto: Erlend Moe / NRK

Ordfører i Sør-Aurdal, Kåre Helland, har tidligere sagt at han mener kommunen stort sett har håndtert saken på riktig måte. Han mener det foreligger saklige grunner til at Rydland ikke fungerte som forventet, og at han fikk oppsigelsen før prøvetiden var over.

Spørsmål rundt hemmelighold

Dette siste poenget blir et stridsspørsmål under rettsmøtet i dag. Rydland og hans advokat Jostein Nordbø kommer til å argumentere for at prøvetiden faktisk var over da oppsigelsen kom.

Avisa Valdres har ved flere anledninger bedt om innsyn i prosessen både før og etter oppsigelsen. 29. mars presenterte avisa grunnlaget for oppsigelsen etter at Rydland hadde fritatt kommunen for å hemmeligstemple oppsigelsessaken.

Dokumentet viser at det har vært store samarbeidsproblemer med den nyansatte rådmannen, og at det er stort sprik i virkelighetsoppfatningen mellom partene.