Rådmann-saken på Hamar

  • Kontrollutvalget ser på sluttavtale

    Ordførerkandidat for Høyre i Hamar, Knut Fangberget, er positiv til at kontrollutvalget skal se nærmere på avtalen som ble inngått mellom rådmann Martin Kulild og kommunen, i forbindelse med rådmannens avgang. Avtalen gir ham en sluttpakke på tre millioner kroner. Kontrollutvalget skal drøfte avtalen i et møte neste uke.

  • Går for lukkede dører

    Det pågår nå et ekstraordinært møte i kommunestyret på Rådhuset i Hamar hvor saken rundt rådmannen Martin W. Kulild avgang diskuteres. Pressen fikk imidlertid ikke lov til å delta - møtet går for lukkede dører. Vi kommer tilbake med mer om denne saken!

    kommunestyremøte hamar
    Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK