Hopp til innhold

Overså kreft – må granske over 2200 CT-undersøkelser på nytt

HAMAR (NRK): Statens Helsetilsyn gransker røntgeninstituttet Unilab etter flere hendelser der alvorlig sykdom ikke har blitt oppdaget. Hos én pasient ble kreft i tykktarmen oversett.

Unilabs Hamar

GRANSKING: Instituttet Unilabs må ta grep etter de urovekkende funnene.

Foto: MATS SPARBY / NRK

Unilabs i Hamar har mottatt flere klagesaker på at funn har blitt oversett på undersøkelser. Det er to radiologer som har utført undersøkelsene.

– Dette har resultert i at vi har avsluttet vårt arbeidsforhold med den ene radiologen, mens den andre ikke gjennomfører undersøkelser hos oss for øyeblikket, sier medisinsk talsmann for Unilabs Norge, Roar Pedersen.

Roar Remseth Pedersen

BEKLAGER: Medisinsk talsmann for Unilabs Norge, Roar Pedersen sier at de beklager den belastningen og konsekvensene denne saken har for dem det gjelder.

Foto: UNILABS

Da klagene kom gjorde instituttet en større gransking av undersøkelser som var gjort av de to radiologene. Pedersen forteller at de nå er kjent med 39 avvikssaker.

– Feil kan skje, og ingen radiologer går gjennom en hel karriere uten å gjøre feil. Men hos disse to har vi på noen felt fått en overopphoping av feil, sier han.

Overså kreft

Sykehuset Innlandet var blant de første som leverte inn avviksmeldinger på radiologene ved Unilabs Hamar.

– Vi har siden 2017 meldt om 12 alvorlige uønskede hendelser etter bildeundersøkelser ved Unilabs Hamar, skriver direktør for medisin og helsefag ved Sykehuset Innlandet, Ellen Henriette Pettersen i en e-post til NRK.

I det første tilfellet dreide det seg om en CT-undersøkelse av tykktarm der Unilabs ikke oppdaget kreft.

Avviksmeldingene er oversendt Unilabs for videre behandling og tiltak.

Unilabs har selv meldt forholdet til Fylkesmannen og saken ligger nå hos Statens helsetilsyn for behandling.

– De 12 pasientene er kontaktet og gjort kjent med at det er avdekket avvik i forbindelse med undersøkelsene ved Unilabs Hamar. De er også informert om sine rettigheter. Pasienter som trenger videre oppfølging og behandling er ivaretatt og blir fulgt opp, skriver Pettersen videre.

Beklager

Pedersen forteller at det Unilabs har fått flest klager på er en type undersøkelse som heter CT-tykktarm. Det er en undersøkelse som gjør det mulig å lete etter polypper og alvorlig sykdom i tykktarmen.

– Vi beklager dypt den belastningen og konsekvensene denne saken har for dem det gjelder. Vårt hovedmål er å gi sikre og gode tjenester til våre pasienter, sier Pedersen.

For å forsikre seg om at det ikke har skjedd flere feil vil instituttet nå granske over 2200 CT-undersøkelser som er gjort av de to radiologene.

Svært alvorlig

– Fylkeslegen fikk melding om feilvurderingene. Vi har behandlet saken her, og videresendt den til Statens helsetilsyn, da vi anser den for å være alvorlig, sier fylkeslege i Hedmark, Sissel Bergaust.

Sissel Bergaust

ALVORLIG: Fylkeslege i Hedmark, Sissel Bergaust sier at de anser saken som svært alvorlig.

Foto: Anne Næsheim / NRK

Hun sier videre at pasienter som henvises til undersøkelse skal være trygge på at slike alvorlige funn ikke oversees.

– Feil kan skje, man kan gjøre feilvurderinger, men når man ser at det er gjennomgående hos flere pasienter som er vurdert av samme lege så er det meget alvorlig.

Fikk medhold

Seniorrådgiver hos pasient- og brukerombudet i Hedmark og Oppland, May Britt Solhøi, sier de har fått henvendelser fra pasienter i flere saker som gjelder Unilabs.

May Britt Solhøi, seniorrådgiver hos pasient- og brukerombudet i Hedmark og Oppland

Seniorrådgiver hos pasient- og brukerombudet i Hedmark og Oppland, May Britt Solhøi

Foto: PRIVAT

– Jeg kjenner også til at noen av sakene har vært sendt til Norsk pasientskadeerstatning med spørsmål om det da foreligger en skade som er erstatningspliktig, sier hun.

Hun forteller at de har fått avgjørelse i én sak, og at det ble gitt medhold i den.

– Nå er det ikke vi som er tilsynsmyndighet, men det er klart at når vi får sånne henvendelser som det her så er jo det både alvorlig og alarmerende, sier Solhøi.

Gjør tiltak

Unilabs har nå satt i gang tiltak for å hindre at dette skal skje igjen.

– Vi har allerede et stort fokus på kvaliteten av våre radiologitjenester, men vi vil forsterke dette gjennom blant annet å opprette et dedikert årsverk til å gjøre interne kvalitetskontroller av arbeidet vi gjør, sier Pettersen.

Han sier videre at de allerede har et stort fokus på at kvaliteten på radiologtjenestene deres skal være så god som mulig.

– Men vi arbeider hver dag for å bli bedre, og for å levere trygge og gode helsetjenester. Kontinuerlig forbedring er avgjørende og viktig for oss, men aller viktigst for pasientene våre.