Qvigstad mener Eskeland ikke bør mene noe om utfallet av Øygard-sak

En jusprofessor bør ikke mene noe om utfallet av Øygard-saken, det skriver førstestatsadvokat Lasse Qvigstad i et innlegg i Aftenposten.

Lasse Qvigstad

Førstestatsadvokat Lasse Qvigstad mener jusprofessor Ståle Eskeland ikke har kompetanse eller kunnskap nok til å mene noe om skyldspørsmålet i Øygard-saken.

Foto: Gunnar Sakshaug / NRK

Jusprofessor Ståle Eskeland skrev i en kronikk i Aftenposten tidligere i uka, at retten må frikjenne den overgrepstiltalte ordføreren fordi bevisene ikke holder.

– Tilsniker seg fagkompetanse

Qvigstad skriver i sitt innlegg at Eskeland verken har kompetanse eller kunnskap nok til å mene noe om skyldspørsmålet.

«Ved å bruke sin yrkestittel seiler Eskeland under uriktig flagg og tilsniker seg en fagkompetanse han slett ikke har.», skriver førstestatsadvokaten.

Ståle Eskeland

Jusprofessor Ståle Eskeland.

Foto: Holm, Morten / SCANPIX

Det var i kronikken «Retten kan ikke gjette» i Aftenposten at jusprofessor Ståle Eskeland skriver at Øygard ikke kan dømmes for det han er tiltalt for.

Dette begrunner han med det er en grunnleggende regel i straffeprosessen at enhver rimelig tvil skal komme tiltalte til gode. Han påpeker også at det ikke finnes håndfaste bevis eller DNA i saken.

– Tar feil om tekniske bevis

Qvigstad mener det er Eskeland tar feil når han mener at det kreves tekniske bevis for å dømme noen i slike saker.

Qvigstad referer til avgjørelse fra Høyesterett fra 2005: «Bevisbedømmelse beror ofte på en vurdering av flere momenter som hver for seg kan ha ulik bevisstyrke. Det krever ikke at hvert enkelt moment skal være bevist utover enhver rimelig tvil, så lenge det etter en samlet vurdering av momentene ikke er rimelig tvil om konklusjonen.»

Og skriver videre i innlegget at Eskelands krav om tekniske bevis som et generelt krav er utvilsomt feil som en beskrivelse av gjeldende rett.

Qvigstad avslutter med at har man ikke vært til stede i retten, slik hverken Qvigstad eller Eskeland har vært, bør man ikke mene noe om utfallet av saken.