Psykolog granskes for klientforhold

En psykolog fra Oppland granskes nå av Helsetilsynet mistenkt for å ha hatt kjærlighetsforhold til to av sine klienter.

Vedkommende risikerer å miste retten til å praktisere som psykolog dersom Helsetilsynet finner at anklagene er riktige.

Psykologen skal etter det NRK kjenner til ha vedgått å ha hatt et forhold til en av klientene.

I den andre saken nekter imildertid psykologen for anklagene som er fremsatt.  

Det er en av de berørte klienten som skal ha klaget behandleren inn for det lokale Helsetilsynet i Oppland.

Psykologen er mistenkt for å ha brudt paragraf 4 i "Lov om helsepersonell."

Ifølge paragrafen skal helsepersonell utføre sitt arbeid i samsvar med de krav til faglig forsvarlighet og omsorgsfull hjelp som kan forventes ut fra helsepersonellets kvalifikasjoner, arbeidets karakter og situasjonen for øvrig.

Statens Helsetilsyn har anledning til å gi alt fra "mild advarsel" til i alvorlige saker å frata helsepersonell autorisasjonen dersom de finner at forhold er kritikkverdige.