Hopp til innhold

Psykiater dømt til 18 måneders fengsel for å mis

Psykiateren som var tiltalt for å ha brukt stillingen sin til å få sex med en pasient er i Gjøvik tingrett dømt til fengsel i ett år og seks måneder.

Bistandsadvokat Inger Marie Støen og aktor Linn Hilde Fosso.

Bistandsadvokat Inger Marie Støen og aktor Linn Hilde Fosso under rettsaken.

Foto: Jorun Vang

I tillegg fradømmes han retten til å prakistere som lege. Han er også dømt til å betale kvinnen 100 000 kroner i oppreisningen.

Ifølge tiltalen skal psykiateren på Vest-Oppland hatt seksuell omgang gjentatte ganger med den kvinnelige pasienten. Dette skal ha skjedd i arbeidstida på mannens arbeidsplass fra sommeren 2005 til våren 2008.

Uenige om skyldspørsmålet

Han var ansatt ved to distriktspsykiatriske sentre i Vestoppland da han skal ha innledet et seksuelt forhold til kvinnen som var hans pasient. Psykiateren har hele tiden nektet straffskyld.

Da det gjelder skyldspørsmålet så var retten delt, men flertallet mener det ikke finnes grunn til å tvile på at fornærmedes forklaring om at tiltalte hadde seksuell omgang med kvinnen mens hun gikk til behandling hos psykiateren.

Flertallet mener at kvinnens forklaring støttes av en rekke bevis. Som for eksempel at kvinnen har beskrevet kjennemerker mannen har på kroppen.

Flertallet viser også til at kvinnen fortalte om forholdet til en venninne to år før saken ble anmeldt. Det vises også til at flere kvinner har forklart i retten at psykiateren innledet et forhold til dem mens de gikk til behandling hos ham.

«Preventive grunner tilsier streng straff»

Retten mener at både allmenn– og individualpreventive grunner tilsier en streng straff. Retten viser at til kvinnen hadde personlige problemer og hadde tro på at psykiateren kunne hjelpe henne å bli frisk.

I dommen står det: «Tiltalte misbrukte tilliten og avhengigheten hennes, og når han utsatte henne for slike omfattende overgrep førte det til en alvorlig forverring av hennes psykiske tilstand.»

Retten mener det er formildende at forholdene ble begått for 2,5 til 5 år, og at det har gått to år før forholdene ble anmeldt til saken kom opp i retten.

– Mistenkte overgrep

I retten forklarte psykiateren at han bare har hatt profesjonell kontakt med kvinnen. Ifølge henne skal samtalene dreid seg mye om sex. Han sa at årsaken til at samtalene dreide seg om sex var at han mistenkte at kvinnen hadde opplevd seksuelle overgrep.

Kvinnen ville ikke snakke om dette, men psykiateren tok det opp stadig vekk. Til slutt skal hun ha innrømmet at hun har blitt utsatt for seksuelle overgrep tidligere.

Aktor la ned påstand om ett år og ti måneder fengsel for psykiateren, og ville også frata psykiateren jobben og nekte ham å praktisere som lege.

Gjøvik tinghus

Rettssaken mot mannen gikk i Gjøvik tinghus.

Foto: Jorun Vang