Hopp til innhold

Forsvarer: – Ikke grovt uaktsomt – mener hundeeieren bør slippe straff

Tiltaltes forsvarer i hundedrapssaken ber om at kvinnen blir frifunnet. Aktor la ned påstand om seks måneders fengsel, der 60 dager gjøres betinget.

Forsvarer, advokat Jens-Henrik Lien, i rettsalen på Hamar.

FORSVARER: Advokat Jens-Henrik Lien er forsvarer for den tiltalte hunde-eieren. Han ber retten om å frifinne kvinnen og mener hun ikke kan lastes for å ha unnlatt å avlive hunden tidligere.

Foto: Alexander Nordby / NRK

– Det er lett å la seg farge av hendelsen 5. juni 2021. Men min klient skal dømmes ut fra den innsikt hun hadde før dette skjedde, sa forsvarer Jens-Henrik Lien.

Han mener kvinnen sikret hunden slik loven krever, at hun ikke var grovt uaktsomt og derfor bør frifinnes.

Påtalemyndigheten mener det er påfallende at den tiltalte har hatt fokus på hunden sin og ikke på barnet som ble drept.

– Et barn blir født hjelpeløst uten mulighet til å beskytte seg. Det er prisgitt de voksne som skal passe på.

Det sa aktor, statsadvokat Magnus Schartum-Hansen, i sin sluttprosedyre i Østre Innlandet tingrett fredag.

Schartum-Hansen

GROVT UAKTSOM: Aktor, statsadvokat Magnus Schartum-Hansen, mener den tiltalte kvinnen har sviktet fundamentalt i å sikre barnet og at hun var bevisst og grovt uaktsom da gutten ble drept av en hund.

Foto: Frode Meskau / nrk

Aktor: – Bevisst og grovt uaktsomt

Kvinnen i 50-årene er tiltalt etter straffelovens paragraf 281 for uaktsomt å ha forvoldt en annens død.

Rottweileren hennes angrep og drepte barnebarnet på ett år og åtte måneder i Brumunddal i juni 2021. Hun er også tiltalt for brudd på hundeloven.

Påtalemyndigheten mener kvinnen sviktet fundamentalt i å sikre barnet og at hun var bevisst og grovt uaktsom.

Les også: Veterinær ville ikke behandle rottweileren – mente den var for aggressiv

Rottweileren Nestor.
Rottweileren Nestor.

Ifølge aktor er det tungtveiende og almenpreventive hensyn som taler for at kvinnen må straffes med ubetinget fengsel.

I straffepåstanden har man lagt vekt på at også tiltalte har mistet sitt barnebarn.

– Å ha en hund innebærer å ha et stort ansvar. Hundeholderen skal sørge for at hunden ikke skader mennesker. Hunder skal bare være løse dersom de blir fulgt opp og kontrollert på en aktsom måte, sa aktor.

Rottweileren som drepte en gutt (1) i Brumunddal 5. juni 2021.

AVLIVET: Rottweileren ble avlivet etter at den angrep og drepte en liten gutt i Brumunddal i juni 2021. Nå er eieren tiltalt for uaktsomt å ha forvoldt en persons død.

Foto: POLITIET / Politiet

Visste at hunden var farlig

Han mener det ikke er noen tvil om at tiltalte ikke passet godt nok på.

Gutten blir fanget i en situasjon han ikke kan komme unna. Han er sjanseløs mot det store dyre. Ute i hagen blir han bitt i hjel, sa Schartum-Hansen.

Aktor mener at hundeeieren helt klart visste at Rottweileren var farlig. Han gjennomgikk flere av de tidligere tilfellene der hunden skal ha skadet barn.

Les også: Hundedrapssaken: Rottweileren skal ha bitt flere barn tidligere

Hunden har skadet barn før, bitt barn i hodet uten noen klar provokasjon. Dette vet tiltalte. Likevel beholder hun hunden, «barnet sitt» som hun kaller det. Hun neglisjerer eller snakker bort advarsler. Samtidig som hun passer på flere mindre barn. Det gjør at hun kan klandres for det som skjedde, sa aktor.

Han mener det er påfallende hvordan tiltalte og vitner som står henne nær har hatt fokus på hunden og hvor trygg den var – og ikke på barnet.

– Det er overraskende at de ikke hadde like stort fokus på barnet. Selv avdødes far prøver å nedtone hundens farlighet, sa aktor.

Statsadvokat Magnus Schartum-Hansen og bistandsadvokat Inger Johanne Reiestad Hansen.

AKTOR OG BISTANDSADVOKAT: Aktor, statsadvokat Magnus Schartum-Hansen, i samtale med bistandsadvokat Inger Johanne Reiestad Hansen i retten på Hamar.

Foto: Alexander Nordby / NRK

Burde vært avlivet

Aktor mener de tidligere hendelsene med hunden er klare bevis for at den var farlig og at tiltalte burde ha tatt affære for lengst.

– Mitt syn er at hun skulle ha avlivet hunden etter første hendelse i 2016. Hun velger å ikke kvitte seg med hunden. Hun aksepterer den farlige situasjonen. Hun setter barna i en livsfarlig situasjon, sa Schartum-Hansen.

To ganger i 2016, en gang i 2017 og en gang i 2019 skal hunden ha skadet barn.

– Det var en overhengende gjentakelsesfare. Det som skjedde er en varslet katastrofe, sa aktor.

Han mener tiltalte var kjent med hundens farlighet og at hun selv tidligere har tatt opp spørsmålet om avliving. Aktor sa også i retten at sikkerhetstiltakene rundt rottweileren åpenbart ikke var gode nok.

Illustrasjon fra politiet

ILLUSTRASJON: Aktor mener at hunden har løftet gutten etter hodet over grinda og drept han i bakhagen utendørs.

Illustrasjon: politiet

Nektet straffskyld

Rottweileren angrep den lille gutten mens tiltalte, som er farmoren til gutten, passet tre av barnebarna.

Ifølge tiltalen gikk de to hundene til tiltalte løs i hagen, mens barna lekte på den andre siden av huset. Mellom den åpne verandadøra og stua var det satt opp en grind.

Gutten som ble angrepet skal ha gått inn i huset og bort til døra og grinda, og der fikk rottweileren tak i ham. Gutten ble bitt i hodet og døde.

Tiltalte og en nabo kom raskt til og forsøkte å få hunden til å slippe gutten, men det var for sent.

Farmoren er tiltalt for uaktsomt å ha forvoldt en annens død, men nektet straffskyld i retten.

– All tvil skal komme tiltalte til god

– Min klient skal dømmes ut fra den innsikt hun hadde før dette skjedde, sa forsvarer Jens-Henrik Lien.

I retten sa han at all tvil skal komme den tiltalte til gode og at hun derfor bør frifinnes.

Han mener at kravet til inngjerding i hundeloven tilsier at dyret ikke skal klare å komme seg ut av inngjerdingen. Det må derfor legges til grunn at hunden var sikret i forhold til lovens krav, sa forsvareren.

Dette var grinda som skilte hundene fra de inne i huset.

SKILLE: Denne grinda skulle hindre at hundene kom inn i huset.

Foto: Politiet

Hundeloven har bestemmelser om, at dersom en hund har påført barn skader bør den normalt sett avlives. Men samtidig, sa forsvareren, har loven unntaksbestemmelser som for eksempel hvis en valp biter et barn under lek.

Forsvareren mener retten må ta hensyn til dette i sine vurderinger.

Sier hunden bet under lek

Da et barn ble skadet av Rottweileren i 2016, mener forsvareren at den tiltalte kvinnen la til grunn skaden hadde skjedd på grunn av lek. Hun kan derfor ikke lastes for å ha unnlatt å avlive hunden.

Forsvareren mener det er usikre fakta rundt alle tilfellene der hunden skal ha skadet barn tidligere. Tvilen bør derfor må komme tiltalte til gode.

– Det kan ikke legges til grunn at dette var et forvarsel mot hva som skulle skje senere i juni 2021, sa forsvareren.

Forsvarer, avdvokat Jens Henrik Lien, i retten på Hamar.

FORSVARER: Advokat Jens-Henrik Lien forsvarer den tiltalte hunde-eieren.

Foto: Frode Meskau / NRK

Forsvareren sa at det ble foretatt en mentaltest av hunden og at denne ikke ga grunn til bekymring. Han mener tiltalte hadde strenge rutiner på at barn og hunder skulle være adskilt.

Også den nærmeste familien til den tiltalte kvinnen vurderte det som trygt med de tiltakene som var rundt hunden, sa han til retten.

Ifølge forsvareren blir det derfor et spørsmål om det var grovt uaktsomt av kvinnen at barnebarnet gikk inn i huset og var uten tilsyn i om lag 30 sekunder.

– Dette var en upåregnelig konsekvens av at et barn gikk upasset i 30 sekunder. Det var et uventet og spesielt hendelsesforløp, men ikke grovt uaktsomt, sa forsvarer Jens-Henrik Lien.

Dersom retten finner kvinnen skyldig, mener forsvareren at hun uansett bør slippe straff fordi hun allerede er hardt rammet av det som skjedde.

Den tiltalte kvinnen har kun vært til stede i retten den første dagen da hun forklarte seg.

Øker erstatningskravet

Bistandsadvokat Inger Johanne Reiestad Hansen representerer moren til den drepte gutten. Hun har tidligere sagt at moren vil kreve en oppreisningserstatning på 200.000 kroner fra den tiltalte.

Men etter å ha hørt vitneførselen og kvinnens egen forklaring, øker hun nå kravet.

Les også: Guttens mor: – Jeg føler hun har beskyttet hunden hele tiden

Bistandsadvokatene Tore Müller Famestad og Inger Johanne Reiestad Hansen
Bistandsadvokatene Tore Müller Famestad og Inger Johanne Reiestad Hansen

I retten la hun fredag ned påstand om at den tiltalte dømmes til å betale 250.000 kroner i oppreisningserstatning.

– Hun har mistet det mest dyrebare en mor har, nemlig barnet sitt, sa bistandsadvokaten i retten fredag.

Reiestad Hansen mener det er bevist at hundeeieren har opptrådte grovt uaktsomt. Hun mener sikkerhetstiltakene rundt hunden var svært mangelfulle. Hun sammenlignet kvinnens Rottweiler med et våpen:

– Har vi ladde våpen liggende usikret i huset? Nei, det har vi ikke. Selv uladde våpen må låses inn, sa Reiestad Hansen.

Moren til gutten har forklart at hun var redd for hunden og at hun ba tiltalte være veldig forsiktig når barna var hos henne.

Sønnen til tiltalte støtter sin egen mor og mener, som flere andre familiemedlemmer, at hunden var en snill og god familiehund.

Les også: Familien mener hunden ikke var farlig

Rottweileren som drepte en gutt (1) i Brumunddal 5. juni 2021.
Rottweileren som drepte en gutt (1) i Brumunddal 5. juni 2021.

Anbefalte å avlive

Under rettssaken har to veterinærer vitnet. De mente begge at hunden burde vært avlivet etter at den bet en tre år gammel jente i ansiktet i 2016.

Under rettssaken kom det frem at det hadde vært flere episoder etter denne, der rottweileren har skadet barn.

Les også: Veterinær ville ikke behandle rottweileren – mente den var for aggressiv

Rottweileren Nestor.
Rottweileren Nestor.

Den tiltalte kvinnen har tidligere forklart at hun ikke har blitt anbefalt å avlive hunden.

Veterinær Birgitta Blohmann sier det ikke stemmer. Hun sier til NRK at hun sa til kvinnen at hun burde avlive hunden etter angrepet på den 3 år gamle jenta i 2016.

– Ja, jeg sa det til eieren.