Hopp til innhold

Ble misbrukt én gang i uka – idrettstrener dømt til fengsel

Den profilerte idrettslederen fra Engerdal innrømmet overgrep i retten. Nå er han dømt til fengsel i ett år og to måneder.

Henning Kluaseie

DOM: Henning Klauseie (til høyre) er aktor i saken, mens Helge Hartz har vært bistandsadvokat.

Foto: Trond Ivan Hagen / NRK

Torsdag ettermiddag kom dommen fra Nord-Østerdal tingrett i saken mot den profilerte idrettslederen som var tiltalt for overgrep.

Mannen dømmes til fengsel i ett år og to måneder. Det er lavere enn påtalemyndighetens påstand om fengsel i ett år og fem måneder.

Idrettslederen dømmes for seksuelle overgrep, samt for å ha forsøkt å påvirke vitner i saken.

Ble misbrukt en gang i uka

En mann som den tiltalte har innrømmet å ha begått overgrep mot fra 1973 til 1979, fortalte i retten at han var utsatt for grove overgrep i snitt en gang i uka i mange år.

– Det har blitt et tresifret antall overgrep, sa han.

Han fortalte om et liv med angst og sjølmordstanker. Sjølmordstankene dukket opp igjen da saken sprakk, og han havnet på sjukehus.

Først da fortalte han det til sin kone.

– Han har ødelagt mitt og mange andres liv, sa mannen.

Det startet på begynnelsen av 70-tallet

Den profilerte idrettslederen fra Engerdal innrømmet å ha begått overgrep mot unge menn helt fra starten av 70-tallet fram til 2011 da han møtte i Nord-Østerdal tingrett. Fire av ofrene vitnet i retten, og idrettslederen innrømmet overgrep mot de alle.

En annen av de fornærma i saken, en mann som nå er 53 år, sier til NRK at han er letta over at dom har falt i saken.

– Jeg ble første gang misbrukt av mannen i 1983. Det er mye følelser rundt dette, sier han.

53-åringen sier dommen først og fremst gir en følelse av å bli trodd, og at det gjelder for alle ofrene i denne saken.

Holdt på over flere tiår

I tingretten måtte den dømte bare svare for i ett tilfelle å ha skaffet seg seksuell omgang ved å ha misbrukt sin stilling, og for i to tilfeller å ha forsøkt å påvirke involverte i saken.

Årsaken var at flere saker var foreldet.

Underveis i rettssaken innrømmet idrettslederen at han startet med overgrep mot idrettsungdom allerede på 70-tallet. Han tilsto også overgrepene, men ikke for å ha forsøkt å påvirke involverte i saken.

Han sa også underveis i sin forklaring at han var mest «aktiv» på 70- og 80-tallet.

I dommen trekkes det fram at det er klart skjerpende at forholdet skjedde ved misbruk av det tillitsforholdet som tiltalte hadde som trener, coach, lagleder, og at fornærmede omtalte ham som «legende».

Det vektlegges også at tiltalte har erkjent straffskyld for overtredelse av den første tiltaleposten.

Levde i frykt for å ikke bli trodd

Noen av overgrepene skjedde for syv og åtte år tilbake, men ble først anmeldt i 2018. At det gikk så mange år mellom, skriver dommeren er formildende for den tiltalte.

I skjerpende retning legger dommen vekt på at fornærmede levde i frykt for ikke å bli trodd hvis han stor fram med sin historie.

Aktor i saken, Henning Klauseie, la ned en påstand på ett år og fem måneder i fengsel for den profilerte idrettslederen. Han er fornøyd med dommen.

– Straffeutmålingen viser at dette har vært en alvorlig sak for de involverte. Det har påvirka livene deres i sterk grad, sier Klauseie.

Forsvarer Vegard Aaløkken ba om at hans klient ble frifunnet på punktet om å påvirke vitner. Han mente også at aktors påstand var for streng, og at en passende straff ville være seks til syv måneder i fengsel.

– Den umiddelbare reaksjonen er at dette var en streng straff, strengere enn forventa, sier Aaløkken.

Han skal nå gå gjennom dommen med domfelte, og eventuelt vurdere en anke.

«I en tidligere versjon av artikkelen sto det at dommen la vekt på at tiltalte levde i frykt for å ikke bli trodd hvis han fortalte sin historie. Det riktige er at det var fornærmede som levde i frykt for ikke å blir trodd, og dette er nå rettet opp i saken.»

Flere saker fra Innlandet