Hopp til innhold

Private bedrifter finansierer cybersenter

Økonomien er sikret for det fremtidige nasjonale cybersenteret på Gjøvik, som kan ende helt i europatoppen. – Det blir unikt, sier viserektor ved Høgskolen i Gjøvik, Morten Irgens.

Code Matrix

CYBERCENTER: Slik kan det se ut på det fremtidige cybercenteret ved Høgskolen i Gjøvik. Her fra Forsvarets cyber defence-øvelse på Jørstadmoen.

Foto: Sindre Sørhus

15. august er det formell start for det nyetablerte Center for cyber and information security (CCIS) ved Høgskolen i Gjøvik. Senteret skal knytte forskning, utdanning og anvendelighet sammen.

– Det er veldig interessant at private bedrifter går sammen om kapasitet for utdanning i Norge. Det har ikke skjedd før, sier viserektor ved Høgskolen i Gjøvik og leder av CCIS' interimstyre, Morten Irgens.

Det økonomiske grunnlaget er nå klart for ti professorater. Irgens mener cybersenteret er essensielt for landet vårt.

– Det forekommer ca 20 000 lommetyverier i Norge årlig. Til sammenligning er det 60 000 identitetstyverier, noe som kan føre til økonomisk tap. Det er mye verre enn å miste lommeboka. Senteret er viktig for deg og meg, sier Irgens.

Fagfelt i regionen

Irgens mener det er helt unikt at utdannings- og forskningssenteret finansieres av 20-25 partnere og ikke av forskningsrådet. Han mener det må være rekord i Norge at man finansierer ti professoriater på en gang.

– Disse bedriftene kjenner behovet for langsiktig utvikling av forskningskapasitet. Det finnes ikke instrumenter fra myndighetenes side til å finansiere dette senteret og denne typen verktøy. Hvis man ønsker å få det til, må man gjøre det selv, hevder viserektoren.

Morten Irgens, dekan på Høgskolen i Gjøvik

UNIKT: Morten Irgens mener Norge trenger dette senteret.

Foto: Arne Sorenes/NRK

Han tror cybersenteret kommer til å trekke flere og interessante bedrifter til å etablere seg i regionen.

Sammen med Forsvarets ingeniørhøgskole, Cyberforsvaret og Norsis, kommer det nye cybersenteret til å utgjøre et sterkt fagfelt i regionen.

I toppsjiktet

Leder for Norwegian Information Security laboratory (NISLab), Nils Kalstad Svendsen, mener satsingen er en milepæl for fagfeltet. Han forteller at de blant annet skal jobbe med å forbedre de metoder og teknikker som finnes på feltet i dag, sikre personvernet og utbedre etterforskningsmetodikken.

– Når vi får senteret på plass vil vi ligge helt i det europeiske toppsjiktet.

Nils Kalstad Svendsen

Irgens mener informasjons- og kommunikasjonsteknologi er pilarer i samfunnet vårt i dag.

– Hvis vi ikke sørger for at dette er sikkert, da spøker det for oss som samfunn, som bedrifter og som organisasjoner. Det er dette vi skal hjelpe til med, forteller han.

Viserektoren mener det er umulig å leve av eksportvarer, dersom utenlandske bedrifter kan skaffe seg kopier av arbeidene. Han forteller at cybersenteret er viktig for fremtidig økonomisk vekst.

– Vi må kunne bygge ut velferdssamfunnet vårt og da må vi kunne beskytte oss.

Se også video om Cybersenteret:

Cybersenteret ved Høgskolen i Gjøvik tiltrekker seg oppmerksomhet fra hele verden.

POPULÆRT: Cybersenteret tiltrekker seg oppmerksomhet fra hele verden.

Flere saker fra Innlandet