Hopp til innhold

Biskopen gir prest skriftlig advarsel etter basketak med konfirmant

– Presten har opptrådt kritikkverdig og uakseptabelt, sier biskopen.

Solveig Fiske

SKRIFTLIG ADVARSEL: Biskop Solveig Fiske har gitt presten en skriftlig advarsel.

Foto: Halvard Bjørkås

Nå har biskop Solveig Fiske konkludert i saken der en prest havnet i basketak med en 14-åring på en konfirmantleir.

Fiske understreker at en skriftlig reaksjon er den sterkeste reaksjonen de kan gi uten å si opp presten.

– Dette er på grunn av alvoret i saken og sier hvor alvorlig vi har vurdert hendelsen.

Biskopen beklagde

Det var på en konfirmantleir i Storhamar kirke lørdag den 30. april det skjedde. Deltakere var ungdom fra to menigheter i Ringsaker. Det ble et basketak mellom presten og en av konfirmantene, som endte med at en kateket måtte skille dem.

Episoden skal ha skjedd da presten beslagla capsen til en konfirmant og ga 14-åringen en salmebok. Gutten skal ha reagert med å slå boka ut av hånda på presten. Da startet basketaket.

I ettertid ble presten tatt ut av tjeneste og biskopen i Hamar har beklaget hendelsen til konfirmantene.

Biskop Solveig Fiske har nå gitt presten en skriftlig advarsel.

Går ikke inn i detaljer

– Presten har opptrådt kritikkverdig og uakseptabelt, og vedkommende sin adferd i forbindelse med hendelsene er et klart brudd på en prests plikter, sier biskop Solveig Fiske.

Biskopen legger til at tilsvarende eller andre pliktbrudd kan bety en strengere reaksjon.

– Herunder en vurdering av avvikling av arbeidsforholdet, sier biskopen.

Hun vil ikke gå inn i ytterligere detaljer om hva som hendte eller om det er ulike oppfatninger om hva som har skjedd, men mener at saken er godt belyst.

Presten har ingen kommentar

Hun sier det er viktig som arbeidsgiver å være tydelig ovenfor ansatte og ut mot menighetene hva som er akseptabelt og hva som er kritikkverdig.

Ifølge biskopen er presten også pålagt veiledning på høyt kompetent nivå over en lengre periode.

Det betyr at det er inngått en avtale hvor presten møter til samtaler om det som har skjedd og vegen framover.

Les også: Biskopen beklager til konfirmanter etter basketak i kirka

Storhamar kirke
Storhamar kirke

– Presten fratas også konfirmantundervisning for konfirmantkullet 2022/2023, opplyser biskopen.

Biskop Solveig Fiske sier den aktuelle presten vil være i tilrettelagt tjeneste framover.

NRK har vært i kontakt med presten som ikke har noen kommentar.

Stig Johnsbråten er tillitsvalgt i presteforeningen. Han vil ikke kommentere saken.

Biskop Solveig Fiske har aldri gått ut offentlig med en skriftlig advarsel tidligere, men sier at det skyldes sakens spesielle karakter og at den allerede har vært ute i media.

Flere saker fra Innlandet