Presser på for norske legemidler

Helse- og omsorgskomiteen på Stortinget har bedt regjeringa på nytt om å sikre norsk produksjon av viktige legemidler. Lite har skjedd siden stortingsflertallet ba om det samme i fjor vår. Nå krever de avtaler umiddelbart.