Politireform svekket lokalt politi

Politireformen har gått på bekosting av lokalpolitiet og er gjennomført uten nok oversikt over kostnadene, ifølge en evalueringsrapport. Evalueringen er utført av Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) på bestilling fra regjeringen.

Politihuset på Hamar
Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK