Hopp til innhold

Politimann med kuttskader etter aksjon på asylmottak

De 25 beboerne på Lundby asylmottak på Hadeland som forskanset seg i en gymsal og kastet stein mot politiet er pågrepet av politiet. Én politimann ble kjørt til legevakta med kuttskader.

Politiaksjon asylmottak Lundby

Om lag 30 polititjenestepersoner har vært involvert i aksjonen.

Foto: Eivind Marcelino

Politiet på Vestoppland rykket ut med flere patruljer til mottaket, fordi en av beboerne der motsatte seg at han skulle flyttes til et annet mottak. Etterhvert fikk de bistand fra Nordre Buskerud og Romerike politidistrikt, samt Utrykningspolitiet og politihelikopter.

– Aksjonsgruppa på 20 mann har fått kontroll og har pågrepet personene som barrikaderte seg og kastet stein mot politiet, sier operasjonsleder Pål Erik Teigen i Vestoppland politidistrikt.

Hærverk på politibiler

Én politimann ble kjørt til legevakta med kuttskader. Det ble gjort hærverk på bygninger og på politibilene.

– Det er grunn til å anta at skadeomfanget er stort. Det er en god del knuste ruter, både på husene og på bilene våre, sier Teigen.

Motsatte seg flytting

Det var i formiddag at politiet ble bedt om å bistå mottaket med en omplasseringen av en beboer.

– Han motsatte seg dette og fikk støtte av andre. Dermed ble det en tilspisset situasjon, sier operasjonsleder Trond Skjøld ved Vestoppland politidistrikt.

Skal ha kommet med trusler

Skjøld sier til NRK at vedkommende har kommet med trusler ovenfor de ansatte.

Vedkommende ble etter hvert hentet ut av politiet. Men politiet ba likevel om forsterkninger.

– Omplasseringen dreier seg om at en person ikke er mindreårig, og dermed skal over til et ordinært mottak. I sympati med vedkommende har flere engasjert seg, forklarer mottakskoordinator Jon Anders Martinussen.

Skuddsikre vester

Politiet utstyrte seg med hjelmer og skuddsikre vester. De har også med seg hund.

Mottaket på Lundby åpnet i oktober 2013, og er for mindreårige asylsøkere.